⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

⧅  The Angel Numbers 901 t/m 999901  

Houd God en je positieve intenties in het hart van je goddelijke levenstaak.
De gebeden en meditaties die je tot de Schepper richt, zorgen ervoor dat je levenswerk in alle opzichten zeer effectief is.

902  
Vertrouw op de kracht van de Bron om je bij elk aspect van je goddelijke levenstaak te steunen.
Je geloof trekt als een magneet alles naar je toe wat je voor levensopdracht nodig hebt.

903  
God en de verlichte meesters steunen jou en je prachtige goddelijke levensopdracht.
Vraag hun om alle hulp die je nodig hebt, en sta dan open om die te ontvangen.

904
Je goddelijke levensopdracht wordt krachtig ondersteund door God en de engelen.
Ze zijn bij je bij alles wat je doet.

905

De verandering die je doormaakt of overweegt, wordt je ingegeven door God en volledig door Hem ondersteund.
Deze verandering helpt ervoor zorgen dat je goddelijke levensopdracht zich ontvouwt en manifesteert.

906
God voorziet in alle materiële behoeften die je vanwege je goddelijke levensopdracht hebt.
Terwijl je, je met je dienstbetoon bezighoudt, ben je veilig en geborgen.

907
God staat volledig achter de koers die je met betrekking tot je goddelijke levensdoel volgt.
De weg die vóór je ligt, baadt in Gods gouden licht.

 

908
 God zorgt ervoor dat je behoeften ruimschoots vervuld worden terwijl je, je volledig richt op je goddelijke levenstaak.

 

909
Houd de hemel volledig in het middelpunt van je goddelijke levenstaak. Praat met God over ieder aspect van je opdracht
&  luister met een onbevangen geest en open hart naar de liefdevolle raad die je gezonden wordt.

 

910
God helpt je, je gedachten over en bewustzijn van je goddelijke levensdoel te verheffen.
Richt je op het geestelijke, op liefde en op dienstbaarheid, en het materiële zal vanzelf geregeld worden.


911
Je gedachten manifesteren zich steeds sneller in de werkelijkheid. Houd je gedachten over je goddelijke levensdoel,
uitsluitend gericht op wat je wenst, en geef alle zorgen en twijfels aan de hemel om ze te laten trans muteren.

 

912
Hoe meer je, je gedachten en gevoelens afgestemd houdt op vertrouwen, geloof en positieve energie, des te meer je goddelijke levenstaak zich op wonderbaarlijke wijze manifesteert.

 

913
De verlichte meesters, vooral de godinnen, helpen je met je goddelijke levensopdracht. Ze vragen je, je gedachten en woorden positief te uiten om de hoogste aspecten van je opdracht te helpen manifesteren.

 

914
De engelen helpen je positief op je taak in het leven gericht te blijven.  Vraag de aartsengelen en engelen om hulp bij alle vragen en behoeften, vooral wanneer die verband houden met je levensdoel.

 

915
Je spirituele vermogens en gaven worden sterker wanneer je veranderingen blijft doorvoeren die door de hemel geïnspireerd zijn.
Je kracht en deze veranderingen zijn heel belangrijk voor het manifesteren van je goddelijke levensdoel.

 

916
Terwijl je zorgen en getob over je goddelijke levensdoel aan Spirit geeft, zal alles opengaan en word je van alles voorzien.
Je gedachten over je opdracht nemen snel vorm aan, dus concentreer je op je wensen.

 

917
Je bent op de goede weg met je goddelijke levensopdracht. Je gedachten en affirmaties hebben een grote invloed op je levensdoel, dus houd ze goed in de gaten en blijf op het positieve gericht.

 

918
Concentreer je op de vraag hoe je kunt dienen met gebruikmaking van je aangeboren talenten, passies en interesses, en je materiële behoeften zullen vanzelf vervuld worden.

 

919
Je goddelijke levensopdracht manifesteert zich snel dankzij je positieve gedachten, affirmaties en visualisaties.
Blijf affirmeren dat je wensen zich omzetten in werkelijkheid!

 

920
Je vertrouwt erop dat jij en je levensdoel volledig door God ondersteund worden. Vraag de Schepper om alle steun die je voor het vervullen van je levensdoel nodig hebt, en het zal je op wonderbaarlijke wijze gegeven worden.


921
Blijf in jezelf en in je goddelijke levensopdracht geloven. Je hebt een belangrijk levensdoel
& je bent volledig gekwalificeerd om het te vervullen.

 

922
Je onwrikbare geloof manifesteert op magische wijze belangrijke aspecten van je goddelijke levensopdracht.
Denk aan alle geschenken en wonderen die je tot dusverre hebt ontvangen en vertrouw erop dat die zullen blijven komen,
vooral wanneer er een verband is met je levenstaak.

 

923
Vertrouw op de macht van de verlichte meesters. Ze waken over je en steunen je heilige opdracht volledig.

 

924
Engelen omgeven jou en je goddelijke levensopdracht met helende en ondersteunende energie. Geloof in jezelf, je opdracht en de engelen. Vertrouw erop dat alles goddelijk en volmaakt geordend is, nu en altijd.

 

925
Blijf optimistisch ten aanzien van de veranderingen die je doormaakt, want die vormen een belangrijk onderdeel van je heilige levenstaak. Je geloof brengt wonderen in je leven en ondersteunt je levenstaak.

 

926
Vertrouw erop dat alles wat je voor je goddelijke levensdoel nodig hebt je geleverd wordt, nu en in de toekomst. Je geloof opent voor Spirit de deur om je materiële ondersteuning te geven.

 

927
Blijf in jezelf en je dromen geloven. Dit geloof geeft je de energie en de manifesteerkracht voor je goddelijke levensdoel.

 

928
Vertrouw erop dat je alle middelen zult blijven krijgen die je nodig hebt voor je goddelijke levensdoel.
Het universum ondersteunt jou en je opdracht volledig, nu en in de toekomst.

 

929
Er is veel behoefte aan je goddelijke levenstaak, en anderen worden er beduidend mee geholpen.
Geloof in je vermogen om van dit werk een succes te maken, en dan zal het ook gebeuren.

 

930
God en de verlichte meesters begeleiden en steunen jou en je heilige opdracht bij alles wat je doet. 


931
Je positieve gedachten , gebeden, meditaties met de verlichte meesters openen nieuwe deuren naar kansen,
met betrekking tot je goddelijke dromen en levensdoel.

 

932
Blijf geloven in de raad die je ontvangt van de verlichte meesters ten aanzien van je goddelijke levensdoel.

 

933
De verlichte meesters houden van je goddelijke levensdoel en steunen en begeleiden je erbij.
Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je opdracht.

 

934
De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan je volledig op je goddelijke levensopdracht te concentreren en alle materiële zorgen aan hen te geven.

 

935
De verlichte meesters staan achter de veranderingen die je doorvoert en begeleiden je erbij, zodat je in de gelegenheid wordt gesteld je te concentreren op je goddelijke levenstaak.

 

936
De verlichte meesters voorzien in al je materiële behoeften terwijl jij je concentreert op je heilige levenstaak.
Vraag hun om hulp bij alle aspecten van je taak en sta open voor het ontvangen van hun raad en hun wonderen.

 

937
Je luistert goed naar de goddelijke raad van de verlichte meesters ten aanzien van je heilige levenstaak en volgt die goed op.
Ze helpen je in alle opzichten bij het uitvoeren van je opdracht. Vraag en je zult ontvangen.

 

938
Blijf luisteren naar de raad van de verlichte meesters, want ze helpen je een zinvolle loopbaan met financiële overvloed te manifesteren, waarmee je, je goddelijke levensdoel vervult.

 

939
Bij de vervulling van je goddelijke levensdoel spelen de verlichte meesters een rol.  
Ze werken achter de schermen en helpen je vooruit. Het kan je roeping worden de mensen iets over hen te leren.

 

940
Je voortdurende mediteren op en je in verbinding stellen met God en het engelen-rijk leveren je volledige raad en steun ten aanzien van je goddelijke levenstaak op. 


941
De engelen vragen je positief te blijven denken over jezelf en je levensdoel. Weet dat je er geschikt en klaar voor bent anderen in belangrijke mate te helpen.

 

942
Je onwrikbare geloof in het vermogen van de engelen om je bij je goddelijke levenstaak te begeleiden en te steunen opent deuren naar nieuwe kansen voor je. Blijf geloven!

 

943
Je goddelijke levensopdracht wordt gezegend door de aartsengelen, engelen en verlichte meesters. Vraag hun om hulp bij het uitvoeren van die opdracht en sta open voor hun hulp, die via innerlijke raadgevingen, tekens en wonderen wordt gegeven.

 

944
De engelen en aartsengelen waken over je mooie en belangrijke goddelijke levenstaak en steunen die volledig.

 

945
De engelen begeleiden en steunen de veranderingen die je doorvoert en die je de kans geven je volledig te concentreren op je goddelijke levensdoel.

 

946
De engelen zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je aan je heilige opdracht werkt.
Geef materiële zorgen over aan de engelen om ze te laten helen en om te manifesteren.

 

947
Gefeliciteerd! Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensdoel en de engelen zegenen,
begeleiden en steunen je bij je opdracht.

 

948
Jij en de engelen manifesteren grote overvloed om je bij je goddelijke levensopdracht te steunen.
Sta open voor het ontvangen van alles wat je nodig hebt om je volledig op je opdracht te kunnen concentreren.

 

949
De engelen zetten zich volledig in om je met ieder aspect van je goddelijke levensopdracht te helpen.
Werk samen met hen aan je opdracht, want ze zijn je teamgenoten.

 

950
De veranderingen die je doormaakt, zijn goddelijk geïnspireerd en worden door God gesteund.  
Ze bereiden je voor op een diepgaander en opwindender aspect van je heilige taak. 


951
De veranderingen en verbeteringen die je doorvoert, brengen je naar nieuwe kansen en niveaus voor je goddelijke levensopdracht.
Blijf positief en blijf je wensen affirmeren.

 

952
Heb vertrouwen in de veranderingen die je doorvoert, want die stellen je in staat je beter te concentreren op je heilige taak in dit leven.

 

953
De verlichte meesters geven op goddelijke wijze de veranderingen in die je momenteel doorvoert
om je te helpen je belangrijke levenstaak tot een succes te maken.

 

954
Je wordt door de engelen door veranderingen en overgangen heen geholpen en geleid die je voorbereiden
op nieuwe aspecten van je goddelijke levensopdracht.  Het tijdstip van deze veranderingen is goddelijk bepaald.

 

955
Je beleeft een intense periode van verandering en voorbereiding, die je in staat stelt je goddelijke levensopdracht naar een nog hoger plan van gewijde dienstverlening te tillen.

 

956
Terwijl je deze tijd van verandering doormaakt, wordt er in al je behoeften voorzien en word je gesteund door Spirit.

 

957
Je bent op de goede weg met de veranderingen die je doorvoert.
Ze maken je ontvankelijk voor nieuwe informatie en energie die je steunen bij de vervulling van je goddelijke levensdoel.

 

958
Gefeliciteerd met het nemen van de beslissing en het tonen van de moed om je leven te veranderen, zodat je, je volledig op je heilige opdracht kunt richten! Door deze nieuwe veranderingen sta je open voor een betere financiële toestand.

 

959
Ga door met het doorvoeren van de veranderingen die nodig zijn om jezelf meer tijd en energie te geven voor je goddelijke levensopdracht. Deze veranderingen en je levenstaak worden volledig gesteund door Spirit.

 

960
God zorgt ervoor dat je alles krijgt wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht.
Geef al je materiële zorgen aan de hemel en sta open voor ontvangen.


961
Je gedachten over je heilige levensdoel manifesteren zich heel snel, zorg er dus voor dat ze positief blijven.
Gebruik affirmaties om te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

 

962
Vertrouw erop dat er in al je behoeften wordt voorzien terwijl je, je wijdt aan je goddelijke levensopdracht.
Je geloof magnetiseert en manifesteert een gestage stroom voorzieningen, nu en in de toekomst.

 

963

De verlichte meesters staan naast je, klaar om je te helpen met ieder aspect van je heilige levenstaak. Vraag hun je te sturen wat je voor je opdracht nodig hebt, en het zal geschieden.

 

964
De engelen voorzien in je materiële behoeften terwijl je, je volledig wijdt aan dienstbaar zijn door middel van je talenten, interesses en passies. Dit vormt de kern van je goddelijke levensopdracht, die door de engelen wordt gezegend.

 

965
Weet dat de veranderingen die je doormaakt deuren naar nieuwe kansen openen, die jou en je levenstaak vooruit helpen.

 

966
Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit en ga voort op het goddelijke pad van je missie.
Houd je gedachten op de hemel gericht, dan zal het materiële vanzelf goed komen.

 

967
Je bent op de goede weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht, dus hoef je, je geen zorgen te maken over de vervulling van je wensen op materieel gebied. Spirit steunt je en voorziet je van alles wat je nodig hebt, zodat je, je er volledig op kunt richten meer licht in de wereld te brengen door middel van je talenten, passies en interesses.

 

968
Het is veilig voor je om alle overvloed die het universum je nu biedt, aan te nemen, met name omdat er nieuwe kansen voor je zijn je goddelijke levenstaak tot uitdrukking te brengen. Geef alle materiële zorgen over aan de Spirit.

 

969
Wijd je nu onmiddellijk aan je heilige opdracht en vertrouw erop dat het geld en de materiële voorzieningen er altijd zullen zijn om je te steunen. Er is op dit moment veel behoefte aan je opdracht, dus stel hem alsjeblieft niet uit en aarzel niet.

 

970
Je bent op de goede weg voor je goddelijke levensopdracht en elk aspect van je levenstaak wordt gesteund en gestuurd door God. 


971
Je hebt alle reden om optimistisch en hoopvol te zijn met betrekking tot de weg die je bewandelt, want die wordt verlicht door je goddelijke levensdoel. Blijf affirmeren dat je dromen uitkomen, want dat is zo.

 

972
Geloof in jezelf en je kracht om meer licht in de wereld te brengen met je goddelijke levensopdracht.
Je geloof opent deuren voor jou en je levenstaak.

 

973
De verlichte meesters loven en steunen de weg die je bewandelt, omdat het de weg van je goddelijke levensopdracht is.
Blijf met de meesters samenwerken om alles te manifesteren wat je voor je opdracht nodig hebt.

 

974
De engelen zijn bij je en begeleiden je op de schitterende weg die je bewandelt en helpen je, je gewijde opdracht volledig te manifesteren. Doe een beroep op hen voor je antwoorden en steun.

 

975
De veranderingen die je doormaakt, horen bij de voorbereiding op en manifestatie van je goddelijke levensdoel.
Alles is volmaakt in orde.

 

976
Je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht en de materiële behoeften die je daarbij hebt,
zullen vervuld worden. Je bent veilig en geborgen.

 

977
Gefeliciteerd!
Je hebt je volledig aan je goddelijke levensopdracht gewijd en je kristalheldere inzet heeft prachtige deuren
naar kansen voor je geopend. Grijp ze vol vreugde en  zelfvertrouwen aan.    

 

978
Je hoort de goddelijke raad ten aanzien van je heilige taak goed en volgt die nauwgezet op, en je wordt overladen met spirituele, financiële en emotionele beloningen. Geniet ervan!

 

979
Je bent het stralende voorbeeld van iemand die moedig zijn innerlijke aanwijzingen succesvol volgt. Je helpt veel mensen en zult er binnenkort nog meer helpen. Ga alsjeblieft zo door!

 

980
Je hebt in spiritueel en materieel opzicht een rijke bron aangeboord door je bereidheid de raad die God je geeft
te vertrouwen en op te volgen. Alle rijkdommen van de hemel steunen jou en je levensdoel.


981
Je positieve gedachten en affirmaties zorgen voor een gestage stroom van financiën, voortvloeiend uit het werk dat je
in verband met je goddelijke levensopdracht doet.  Blijf je hartenwensen affirmeren.

 

982
Vertrouw erop dat je altijd financiële zekerheid zult hebben terwijl je, je volledig aan je goddelijke levensopdracht wijdt.
Je geloof manifesteert voorspoed.

 

983
De verlichte meesters steunen jou en je goddelijke levensopdracht met oneindige overvloed, om ervoor te zorgen dat je behoeften vervuld worden terwijl je, je aan je heilige dienstbetoon wijdt.

 

984
Het engelenrijk helpt je aan financiële zekerheid terwijl je aan je goddelijke levensopdracht werkt.
Doe vaak een beroep op de engelen en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

 

985
Het geld stroomt gemakkelijker en de stroom wordt groter, en dat helpt je, je vollediger te wijden aan je heilige levensdoel.

 

986
Wanneer je materiële zorgen en getob loslaat, kan het geld dat je ondersteunt bij je goddelijke levensopdracht gemakkelijker je leven in stromen.  Geef je zorgen aan Spirit en richt je uitsluitend op heilig dienstbetoon.

 

987
Je bent op de juiste weg naar zowel de vervulling van je goddelijke levensdoel als financiële voorspoed.
Je bevindt je in de stroom van dankbaar en vreugdevol geven en ontvangen.

 

988
 Je bereidheid dienstbaar te zijn door middel van je goddelijke levensdoel heeft de poorten naar hemelse rijkdommen
doen openbarsten. Je opdracht is een schitterend voorbeeld van de universele wet van geven en ontvangen.

 

989
Je financiële geborgenheid is gewaarborgd terwijl je, je volledig wijdt aan het volgen van je  ziels roeping van heilige dienstbaarheid.

 

990
God verzoekt je, je direct te richten op je goddelijke levensopdracht.  Jij en je taak vervullen een belangrijke functie waaraan in de wereld veel behoefte is.  Je bent klaar en geschikt voor het vervullen van deze functie.


991
Houd je gedachten over jezelf en je levensdoel op een hoog niveau van waarheid, liefde en hoop.
Zie voorbij alle illusies van problemen of gebrek en weet dat alles in werkelijkheid al geheeld en gemanifesteerd is.

 

992
Geloof in jezelf en je opdracht. Je geloof voedt de energie en de inzet die je nodig hebt,
om je goddelijke levensopdracht tot een goed einde te brengen.

 

993
De verlichte meesters vragen je, je volledig te wijden aan je goddelijke levensopdracht.
Ze zijn bij je en helpen je met ieder aspect van je taak. Vraag en je zult ontvangen.

 

994
De engelen en aartsengelen zijn bij je en raden je dringend aan je tijd en energie in heilig dienstbetoon te steken.
De engelen geven je goddelijke raad ten aanzien van de stappen die je moet nemen.
Luister naar hen en volg hun raad vol vertrouwen op.

 

995
De veranderingen die je doorvoert, leveren positieve wijzigingen voor je op, die je helpen je goddelijke levensopdracht volledig
tot uiting te brengen en te manifesteren.  Vraag Spirit voortdurend om hulp en sta open voor het ontvangen ervan.

 

996
Geef al je materiële zorgen over aan Spirit en wijd je volledig aan je goddelijke levensopdracht.
Terwijl je dit doet, zullen al je behoeften vervuld worden.

 

997
Het universum prijst en steunt je om je toewijding aan heilig dienstbetoon door middel van je goddelijke levensopdracht.
Je bent op de goede weg, ga zo door!

 

998
Je hebt een machtige missie waaraan veel behoefte is.
Zolang je aan deze taak werkt, zal er overvloed naar je toe stromen.

 

999
Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig.
Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.