⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

  The Angel Numbers 701 t/m 800701  
Je positieve gedachten, affirmaties en gebeden hebben je op de juiste weg gebracht.
God waakt over je en helpt je voortdurend.

702  
Je geloof in Gods liefdevolle, helende kracht en zijn vermogen je van alles te voorzien heeft je op de juiste koers gebracht.
Blijf naar de goddelijke wijsheid luisteren en die volgen.

703  
Je hart-verbinding met God en de verlichte meesters heeft je betrouwbare raad opgeleverd,
die je ook opvolgt, met wonderbaarlijke resultaten.

704  
Je luistert naar de goddelijke raad van God en de engelen, en volgt die ook op.
Ze helpen je met ieder aspect van je leven.

705  
De verandering waarvoor je goddelijke aanwijzingen hebt gekregen, heeft je op de juiste weg gebracht.
God helpt je en waakt nu over je tijdens deze verandering, en altijd.

706  
Je hoort Gods leiding duidelijk en door deze te volgen help je, je gebeden te beantwoorden.

707  
Je werkt volmaakt samen met God de Schepper. Je bereidheid te vertrouwen, te luisteren,
je te geven en te volgen brengt grote wonderen in je leven.

708  
God zegt tegen je dat je op de goede weg bent en een rijke oogst aan vruchten plukt.

709  
Je hebt zeer aandachtig naar Gods raad ten aanzien van je levensdoel geluisterd.
Vertrouw op je intuïtie en blijf die volgen.

710  
Je positieve gedachten en gebeden hebben veel vreugde en manifestatie in je leven gebracht.
Blijf dankbaar, positief en verbonden met God door middel van gebed en meditatie.


711  
Gefeliciteerd!
Je hebt je echt aan positieve affirmaties en visualisaties gewijd,
en je begint de wonderbaarlijke resultaten te zien. Ga ermee door.

712  
Je geloof en positieve affirmaties hebben je op de juiste weg gebracht.
Het gaat je voor de wind en er zijn volop wonderen. Ga vooral zo door!

713  
De verlichte meesters zijn bij je, en je positieve intenties en gedachten hebben de deur voor hen opengezet,
om je te helpen te helen en manifesteren. Blijf positief en verbonden.

714  
De engelen feliciteren je met je positieve gedachten en affirmaties.
Ze leiden je naar de juiste handelwijze, en de hemel helpt je bij alles wat je doet.

715  
De goddelijk geïnspireerde verandering die je overweegt of doormaakt, brengt je talloze zegeningen.

716 
 Je verandert je opvattingen over de vervulling van je behoeften.
In plaats van voor je eigen heil te worstelen leer je te manifesteren… en dat doe je goed!

717 
 Je affirmaties, gebeden en visualisaties zijn prachtig geïnspireerd en brengen je de antwoorden op je gebeden.
Zet je goede mentale en spirituele werk voort!

718
 
 Je positieve affirmaties met betrekking tot financiën hebben de sluizen van de overvloed voor je opengezet.
Blijf op dit vlak positief en in verbinding met Spirit.

719
 
 Je bent op de goede weg met de manier waarop je denkt over, plannen maakt voor en handelt ten aanzien van je levensdoel.
Je hoort je goddelijke aanwijzingen duidelijk en juist.

720
 
 Je geloof in God heeft je geholpen je innerlijke goddelijke raad te horen en erop te vertrouwen.
Je volgt die raad op en begeeft je op een prachtig pad dat verlicht wordt door Gods liefde en bescherming.


721
 
 Blijf je geloof verdiepen en positieve affirmaties uiten, terwijl je wonderbaarlijk mooie resultaten beleeft.

722 
 Je diepgewortelde overtuigingen hebben je stevig op de juiste weg gezet. Behoud je geloof!

723  
Je leeft volgens je geloof, waarbij je, je verlaat op de raad die je wordt gegeven door de verlichte meesters.
Je ligt op de juiste koers, en je wordt beschermd, bemind en bewaakt.

724  
Je hebt je geloof behouden en je goddelijke ingevingen gevolgd. De engelen prijzen je om wat je doet.

725 
 Onthoud te blijven geloven in de veranderingen die je hebt doorgevoerd, want je doet echt het juiste.

726 
 Wat je vanuit je geloof doet, heeft je op het juiste spoor gezet om al je gebeden beantwoord te krijgen.

727
 
 Spirit prijst je om je totale en volledige geloof.
Je bereidheid om te luisteren naar en te vertrouwen op de hemel heeft je op de juiste weg gebracht.

728  
Blijf op deze weg doorgaan, want hij brengt je de overvloed die je, je wenst.
Wees bereid raad te ontvangen en alle gaven die de hemel je schenkt.

729  
Blijf geloven in je vermogen je goddelijke levensopdracht uit te voeren.
Je hebt voldoende inzicht in je opdracht om hem in praktijk te brengen.

730
 
 God en de verlichte meesters zijn bij je en je hoort hun raadgevingen goed.
Laat je in alle opzichten door hen helpen.


731 
 De verlichte meesters prijzen je om je positieve affirmaties, intenties en inspanningen.
Blijf doorgaan hoewel je de resultaten nog niet kunt zien. De meesters zeggen dat je op de goede weg bent.

732  
Blijf geloven in de weg die je bent ingeslagen, want deze brengt je in nauwer contact met de goddelijke waarheid en leidt ook tot wonderen die zich via de verlichte meesters manifesteren.

733  
De verlichte meesters staan achter de weg die je bewandelt en vragen je door te gaan met je geweldige werk.
Ze zijn voortdurend bij je en luisteren naar je gebeden en leiden je bij alles wat je doet.

734  
De engelen en verlichte meesters geven je een pluim voor de richting die je gekozen hebt.
Ze omringen jou en de door jou ingeslagen weg met liefde, licht en grote zegeningen.

735  
Je beslissing om veranderingen door te voeren wordt volledig gesteund door de verlichte meesters.
Je hebt de juiste keuze gemaakt en ze willen je bij deze overgang helpen.

736
 
 Je bent op de goede weg en de verlichte meesters zorgen voor jou en je dierbaren.
Ze verzekeren je dat er in al je behoeften wordt voorzien. Maak je geen zorgen!

737  
Je hoort de goddelijke wijsheid van de verlichte meesters duidelijk en correct.
Je bereidheid hun raad op te volgen heeft je op de juiste weg gebracht.

738 
 Je samenwerking met de verlichte meesters heeft je geholpen nieuwe overvloed te manifesteren. Blijf het pad van je goddelijke ingevingen volgen en open je armen om grote zegeningen en wonderen te ontvangen.

739  
Je bent op de goede weg en werkt samen met de verlichte meesters aan je goddelijke levensopdracht.
Blijf een beroep op de hemel doen om je te helpen en vertrouw op de liefdevolle aanwijzingen die je gegeven worden.

740  
Je hoort de goddelijke, oneindige wijsheid van God en de engelen duidelijk en correct.
Ze zijn bij je en helpen je deze raad in daden om te zetten. Sta open voor het ontvangen van hulp.


741  
De engelen zijn bij je en je positieve energie stelt hen in staat je op wonderbaarlijke manieren te helpen.

742 
 Heb vertrouwen en blijf deze weg, die gesteund wordt door het engelen rijk, volgen.
De engelen willen je helpen met ieder aspect van je dagelijks leven; doe vaak een beroep op hen.

743
 
 De engelen en verlichte meesters prijzen je om je moed en om de inzet waarmee je de goddelijke aanwijzingen opvolgt.

744
 
 De aartsengelen en engelen feliciteren je omdat je de weg volgt die je via goddelijke raad wordt ingegeven.
Ze zijn hier om je te helpen wanneer je hen maar nodig hebt.

745
 
 De engelen willen je laten weten dat je op de volmaakte weg bent om in deze situatie veranderingen door te voeren, ga zo door! J
e ideeën voor verandering zijn geïnspireerd.

746  
De engelen zeggen dat de stappen die je neemt je op de juiste weg naar de zekere vervulling van je behoeften brengen.
De engelen zijn bij je en houden van je en helpen je.

747  
Je sterke band met het engelen rijk heeft je stevig op het juiste pad gezet. Behoud je zelfvertrouwen en evenwicht terwijl je voortschrijdt op deze weg.

748  
Je hebt gepraat met en geluisterd naar de Engelen des Overvloeds, die je nu een stortvloed van zegeningen en voorspoed brengen.

749  
De engelen steunen je volledig bij het manifesteren van je goddelijke levensdoel.
Je hebt de goede gewoonte hen aan te roepen, en staat ook open voor het ontvangen van hun zegeningen en wonderen.

750  
Gefeliciteerd met het nemen van de beslissing je leven te verbeteren! God waakt over je en beschermt je, vooral in deze overgangstijd.


751  
De veranderingen die je doorvoert, zijn goddelijk geïnspireerd door je positieve gedachten en affirmaties.
Visualiseer deze overgang als soepel en harmonieus verlopend, en je pad zal rustig blijven.

752  
Behoud je geloof terwijl je deze transformaties ondergaat en veranderingen doorvoert.
Je doet het juiste en je weg wordt verlicht door de liefde en zegeningen van de hemel.

753  
Je voert toepasselijke veranderingen door om je leven te
verbeteren. De verlichte meesters helpen je daarbij.

754 
 De aartsengelen staan achter de weg die je bewandelt en ze vragen je de transformaties die zich aandienen te laten plaatsvinden. Alles verandert ten goede.

755  
Je maakt op dit moment grote veranderingen door die je op de juiste weg brengen. Uit deze veranderingen zal alleen goeds voortkomen.

756  
De veranderingen die je doorvoert, helpen je op een hoger niveau te manifesteren,
wat ervoor zorgt dat er in al je behoeften wordt voorzien.

757  
Je verbetert je leven en zet jezelf op de juiste weg door hoognodige veranderingen door te voeren. Ga vooral zo door!

758  
Deze transformatie en verandering is de juiste weg voor jou om overvloed en voorspoed te manifesteren.

759  
Je bent op de juiste weg van voorbereiding op je goddelijke levensopdracht. Terwijl je deze veranderingen ondergaat, moet je naar gelegenheden zoeken om anderen te helpen en te onderwijzen.

760  
God inspireert je handelen om je gebed te helpen beantwoorden.
De Schepper zorgt ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien, nu en in de toekomst.


761  
Er wordt in al je behoeften voorzien terwijl je doorgaat met je positieve intenties, gedachten en affirmaties.
Je gedachten scheppen je fantastische nieuwe werkelijkheid.

762  
Je geloof in je nieuwe weg is gegrond.
Geef al je materiële zorgen aan de hemel en vertrouw erop dat je behoeften op wonderbaarlijke wijze vervuld zullen worden.

763  
De verlichte meesters staan helemaal achter de weg die je bent ingeslagen en ze zorgen ervoor dat er voortdurend goed voor je gezorgd wordt. Geef je angsten aan hen en vraag hun vaak om hulp.

764  
De engelen willen je laten weten dat er niets te vrezen valt en dat je, je nergens zorgen over hoeft te maken. Je doet het juiste en ze helpen je op deze weg.

765  
De verandering die je ondergaat is er een ten goede, en je leven gaat er in vele opzichten op vooruit vanwege de stappen die je neemt. Tijdens en na deze overgang zal er in je behoeften worden voorzien.

766  
Vertrouw erop dat je de juiste keuze hebt gemaakt en dat er in je behoeften wordt voorzien door de zegeningen van de hemel en je goddelijk geïnspireerde daden. Alles is in orde.

767  
Je bent op de juiste weg om de stroom van voorzieningen in je leven te vergroten.
Blijf in evenwicht en concentreer je op je wensen en intenties.

768  
Gefeliciteerd! Je goddelijk geïnspireerde daden hebben je geholpen materiële beperkingen te overwinnen
& hebben je financiële zekerheid veiliggesteld.

769  
Je manifesteert nu alles wat je nodig hebt voor je goddelijke levensopdracht.
Blijf je innerlijke raad opvolgen en al je behoeften zullen steeds vervuld worden.

770  
Je werkt in volmaakte harmonie met God en het universum.
Je verdient felicitaties, want je luistert naar je innerlijke waarheid en handelt dienovereenkomstig. Je bent een krachtige lichtwerker!


771  
Je positieve houding, affirmaties en optimisme brengen goddelijke magie in je leven. Je inspireert anderen met je liefdevolle licht.

772  
Je bereidheid op de goddelijke aanwijzingen te vertrouwen wordt beloond met wonderen en manifestatie.
Blijf vol vertrouwen verdergaan, want je bent op de juiste weg.

773  
De verlichte meesters staan volledig achter de spirituele weg die je volgt. Je betekent geweldig veel voor deze wereld.

774  
De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en vragen je zo door te gaan.
Ze werken met je samen om te helen, onderwijzen en manifesteren.

775  
Gefeliciteerd met je bereidheid je leven te veranderen en verbeteren.
Dit is een schitterende overgang die jou en anderen grote zegeningen brengt.

776  
Je bent op de goede weg en alles verloopt voorspoedig. Geef eventuele problemen en zorgen die je nog hebt, 
vooral materiële zorgen, over aan de hemel. Je hebt er recht op totaal gelukkig te zijn.

777  
Gefeliciteerd! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet.
Je plukt er nu de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

778  
Je bereidheid te luisteren naar je innerlijke wijsheid en die te volgen levert je groot financieel voordeel op, evenals andere vormen van voorspoed. Wees bereid te ontvangen en deze gaven aan anderen door te geven zoals je gevoel je ingeeft.

779  
Je ideeën over je goddelijke levensdoel kloppen en je neemt de geëigende stappen.
Ga door en wijd je zonder te talmen of te aarzelen aan je opdracht.

780  
Je behoudt je financiële zekerheid terwijl je, je aan God en je spirituele pad blijft wijden.
Geef alle zorgen om geld aan God om ze te laten helen en om te manifesteren.


781  
Je positieve gedachten en bedoelingen voorzien je ruimschoots van alles wat je nodig hebt.

782  
Je sterke geloof, samen met alles wat je doet, laat al je dromen uitkomen.
Overvloed, in iedere zin van het woord, is je deel.

783  
De verlichte meesters begeleiden je op de goede weg.
Blijf naar hun raad luisteren en die opvolgen, dan zul je in alle opzichten gedijen.

784  
De engelen steunen de richting die je in deze situatie gekozen hebt.
Ze helpen je al je dromen waar te maken, spirituele, financiële en emotionele.

785  
Je hebt de juiste keuzes gemaakt met betrekking tot veranderingen om je leven te verbeteren.
Deze nieuwe weg brengt je meer rijkdom dan je in je stoutste dromen had verwacht.

786  
Gefeliciteerd! Je hebt je oude manieren van met geld omgaan losgelaten en hebt geleerd met je spirituele kracht overvloed te creëren.
.

787  
Je hebt je doelen en intenties duidelijk in het vizier.
Blijf op deze goede weg doorgaan, want hij brengt schitterende schatten in je leven.

788  
Je heldere licht, positieve bedoelingen en geïnspireerde daden boren rijke bronnen aan. Door de geestelijke wet van oorzaak en gevolg heb je grote rijkdommen aangetrokken.

 

789  
Je bent op de goede weg naar je goddelijke levensdoel.
Jij en je levenstaak worden financieel ondersteund door de liefde van de hemel.

790  
God waakt over je goddelijke levensopdracht en helpt je ermee, en Hij zorgt ervoor dat je de juiste stappen neemt.


791  
Houd je gedachten positief en je hart open, want je bent op de juiste weg met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.

792  
Je ideeën, gedachten en opvattingen over je goddelijke levensopdracht zijn juist.
Houd je geloof in jezelf en je levenstaak sterk.

793  
Je hebt de goddelijke raad die je door de verlichte meesters gegeven is, goed gehoord en opgevolgd.
Dit heeft je op de juiste weg gebracht met betrekking tot je levensdoel.

794
 
 De aartsengelen en engelen zorgen ervoor dat je de juiste handelwijze met betrekking tot je levensdoel kiest.

795 
 Je hebt de juiste veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat je goddelijke levensopdracht een succes wordt.

796
 
 Maak je geen zorgen over de vervulling van je behoeften. Je neemt de juiste stappen om je goddelijke levensdoel te bereiken en de hemel zorgt ervoor dat je op weg naar dat doel voldoende van alles wordt voorzien en voldoende wordt gesteund.

797
 
 De hemel prijst je om je volledige inzet voor je goddelijke levensopdracht. Je bent op de goede weg.

798 
 Alle deuren staan voor je open – spiritueel, financieel, emotioneel enzovoort.
Dat komt doordat je hebt geluisterd naar de goddelijke raad die je ten aanzien van je levensopdracht gekregen hebt,
en die ook hebt opgevolgd.

799
 
 Je hebt een heel belangrijke levenstaak waar veel behoefte aan is.
Je denken en handelen ten aanzien van je levensdoel zijn juist, ga zo door!

800
 
 God en het universum steunen je ruimhartig en helpen je, je dromen werkelijkheid te laten worden.
Geef geldzorgen over aan God om ze te laten helen en om ze te manifesteren.