⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

  The Angel Numbers 401 t/m 500401  
God en de engelen tillen je gedachten, geloof en bewustzijn naar een positiever en meer op liefde gebaseerd niveau. Leg angsten of negativiteit in hun handen.

402  

Vertrouw op de macht van God en de engelen om jou en je dierbaren op alle manieren te helpen.

403  

De hele hemel, de Schepper, de verlichte meesters, de aartsengelen en engelen. Is bij je.
Geef al je zorgen, verwachtingen en wensen aan hen, zodat zij ze kunnen helen en je beter kunt manifesteren.

404  

God en de engelen omgeven jou, je dierbaren en je huidige situatie met krachtige en helende goddelijke liefde en wijsheid.

405  

God en de engelen leiden en steunen je tijdens de veranderingen die je overweegt en doormaakt. Deze veranderingen horen bij het uitkomen van je dromen.

406  

Geef zorgen over de vervulling van je materiële behoeften aan God en de engelen.
Ze zijn bij je en zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien.

407  

God en de engelen laten liefde en goedkeuring op jou en je weg neer schijnen. Ze steunen je bij alles wat je doet.

408  
De vreugdevolle liefde van God en de engelen straalt als licht op je neer en verlicht je gedachten en daden. De hemel overlaadt je met overvloedige zegeningen, van spirituele en materiële aard.

409  
God en de engelen helpen je met je goddelijke levensopdracht en ze vragen je, je er onmiddellijk en volledig voor in te zetten.

410
 
 Laat het licht der liefde op je gedachten schijnen en houd ze positief.
Geef negativiteit over aan God en de engelen om die te laten helen en trans muteren.


411
 
 De engelen vragen je creatieve bezigheden te gaan zoeken en verslavingen en negativiteit te vermijden. Je bent op dit moment gevoelig, dus mijd onaangename situaties en contacten. Houd je gedachten, woorden en daden positief.

412 

 Vraag de engelen en aartsengelen in je dromen te komen om pessimisme op te ruimen,
zodat je vervuld kunt worden van krachtig vertrouwen en optimisme.

413

  De engelen en verlichte meesters omringen jou en je gedachten met liefde en helende energie. Neem hun liefde in je geest op, zodat al je gedachten stralen van goddelijk licht.

414  
De engelen helpen je, je gedachten af te stemmen op de hoogste waarheid.
Geef alle getob, zorgen en angsten aan de engelen in ruil voor vredige en positieve gedachten.

415
 
 De engelen vragen je alle beperkende gedachten die je ervan weerhouden je leven ten goede te veranderen, aan hen te geven. Wees bereid je leven te verbeteren en weet dat de engelen jou en je toekomst beschermen.

416 
 De engelen helen oude zorgen of beperkende opvattingen over materiële bezittingen en eigendom, en ruimen ze op. De engelen verzekeren je dat er in je behoeften zal worden voorzien. Merk de vele geschenken en zegeningen die op je pad komen op en neem ze in ontvangst.

417 

 De engelen zeggen dat er goede redenen zijn voor je positieve denken en optimisme.

Je bent op de juiste weg met je intenties en daden, ga zo door!

418  
De engelen verheffen je gedachten, zodat ze liefde uitstralen en je spirituele en materiële overvloed aantrekt.

419  
De engelen vragen je positieve gedachten ten aanzien van je goddelijke levensopdracht te behouden.

Je bent er geschikt en klaar voor en je kunt anderen helen en helpen.

420  

God en de engelen herinneren je eraan dat je moet blijven geloven.
Je manifesteer en helendekracht begint met je vertrouwen en geloof. Geef twijfels over aan de hemel.


421  

De engelen vragen je positieve affirmaties te gebruiken om je geloof te versterken, zoals: Ik heb nu volmaakt geloof.

422  
De engelen raden je dringend aan te geloven en vertrouwen in hen en jezelf te hebben.
Zie de engel in jezelf en in andere mensen om je te helpen in het goede in de mens te geloven.

423  

De aartsengelen en verlichte meesters vragen je in hen en jezelf te geloven.

Je hebt krachtige helpers aan je zijde en achter je staan.

424  

Je wordt omringd door de hulp en krachtige, helende liefde van engelen.
Blijf vertrouwen en geloven, want dit geeft de engelen de gelegenheid je nog meer te helpen.

425 

 De engelen vragen je erop te vertrouwen dat de veranderingen die je doormaakt en overweegt je ten goede zullen komen.
Alles is echt in orde.

426  
Je gebeden, geloof en verbinding met de engelen zorgen ervoor dat er in je behoeften wordt voorzien.
Blijf geloven en geef al je zorgen over aan de engelen.

427  
De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en dat je goede redenen hebt om optimistisch te zijn.
Je geloof in de goddelijke leiding die je van de engelen krijgt, is een van de belangrijkste oorzaken van je succes.

428
 
 Je van geloof vervulde gebeden en affirmaties zijn gehoord en beantwoord.
De engelen zorgen ervoor dat je in alle opzichten een gestage stroom van overvloed ervaart.

429  
Je prachtige geloof in de engelen opent poorten naar kansen voor jou en je goddelijke levensopdracht.
Stap vol zelfvertrouwen door deze poorten.

430  
God, de engelen, de verlichte meesters en het hele universum staan volledig achter je! Vraag de hemel om hulp wanneer je maar wilt.


431  
De engelen en verlichte meesters vragen je positief ten aanzien van jezelf, je leven en je toekomst te blijven.
Geef alle angsten en zorgen aan de hemel om ze te laten helen en trans muteren.

432 
Heb vertrouwen in de herhaalde boodschappen die je van de engelen en verlichte meesters ontvangt.
Het is echte en betrouwbare raad.

433  
Je wordt bemind, geleid en gesteund door de engelen en verlichte meesters.

Houd de hemel en spiritualiteit sterk in je gedachten.

434  
Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door de vele engelen en verlichte meesters die op dit moment aan je zijde zijn.
Blijf met hen over alles praten en let op de vele wonderen die ze je brengen.

435  
De engelen en verlichte meesters zorgen ervoor dat de veranderingen in je leven soepel en harmonieus verlopen.
Vraag hun je te helpen met de kleine en grote aspecten van deze verandering.

436  
De engelen en verlichte meesters helpen bij de vervulling van al je behoeften. Jij en je toekomst zijn veilig en beschermd.

437  
De engelen en verlichte meesters feliciteren je met de weg die je bent ingeslagen. Ga vooral zo door!

438  
De hemel helpt je met je financiën. Geef alle zorgen om geld aan de engelen en verlichte meesters
& volg hun goddelijke raad voor het manifesteren van overvloed op.

439  

Je goddelijke levensdoel wordt volledig ondersteund door de engelen en de verlichte meesters.
Praat met hen over alle vragen en zorgen die je hebt met betrekking tot je opdracht.

440  
Je wordt innig bemind door God en de engelen. Ze zijn bij je en helpen je, nu en altijd.

Roep hen aan als je hulp en heling nodig hebt.


441  
De engelen zijn bij je en helpen je positief en liefdevol te blijven denken.
Vraag hun om hulp wanneer het je moeite kost positief te blijven.

442  
Je geloof en gebeden hebben veel engelen aan je zijde gebracht.
Ze houden van je en vragen je te blijven geloven in de kracht van wonderen.
Je geloof roept ze in het leven en haalt ze naar je toe!

443  
De aartsengelen, engelen en verlichte meesters zijn op dit moment bij je en helpen je met deze situatie
& alle andere dingen die je nodig hebt. Doe een beroep op hen en sta open voor hun hulp en raad.

444  
Duizenden engelen omringen je op dit moment: ze houden van je en steunen je.
Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelen rijk, en je bent zelf een engel op aarde.
Je hebt niets te vrezen, alles is goed.

445  
De engelen helpen je door een belangrijke levensverandering heen.
Bied hun alsjeblieft de gelegenheid je te helpen de overgang soepel te laten verlopen.


446 
 
Je gebeden om je behoeften vervuld te krijgen hebben de hulp van vele engelen aangetrokken.
Geef alle zorgen of eventuele vragen aan hen over en sta open voor het ontvangen van hun hulp.

447  
Je werkt samen met de engelen om de wereld te verbeteren.
De engelen zijn je dankbaar voor je medewerking en vragen je, je fantastische werk vol te blijven houden.


448 
 
De Engelen des Over vloed's zijn bij je en helpen je, je goddelijk erfdeel te ontvangen.

449  
Je levensdoel houdt onder meer in dat je, je kennis over de engelen met anderen deelt.
Het engelen rijk helpt je daarbij en ook met bijkomende aspecten van je levenstaak.

450  
God en de engelen helpen je door de verandering heen die je doormaakt of overweegt.
Werk met de hemel samen door je zorgen in hun handen te leggen,
hulp aan hen te vragen en open te staan voor het ontvangen van goddelijke hulp.


451  
De engelen vragen je positief te blijven met betrekking tot het doorvoeren van veranderingen in je leven.
Je optimisme in combinatie met de hulp van de engelen doet de overgang veel soepeler verlopen.

452  
Vertrouw erop dat de engelen je helpen je leven ten goede te veranderen.
Om het nieuwe in je leven te brengen moet je het verleden loslaten.

453  
De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan de nodige levensveranderingen nú door te voeren.
Geef deze veranderingen de grootste prioriteit en weet dat de hemel je bij iedere stap bijstaat.

454  
De engelen zeggen je, je in deze tijd van verandering op het goede te concentreren.
Ze wijzen je erop dat moed de bereidheid is bekend terrein te verlaten.

455  
De engelen begeleiden en steunen je tijdens een hoognodige levensverandering. Vertrouw op hun raad en volg die op.

456  
De engelen prijzen je om wat je onderneemt om je leven te verbeteren.
Geef alle zorgen en getob aan de engelen, want ze willen je helpen.

457 
 Je recente verandering van richting heeft geholpen je duidelijker op het juiste pad te brengen.

De engelen prijzen en steunen je.

458  
De engelen zeggen dat hoe meer stappen je neemt om jezelf en je leven te verbeteren,
des te meer je de sluizen van de goddelijke overvloed openzet.

459  
De engelen helpen je met het verwijderen van obstakels op het pad naar je levensvervulling.

Vraag hun om specifieke raad en hulp.

460  
Geef al je zorgen over de vervulling van je behoeften over aan God en de engelen.
Laat angsten omtrent je toekomst los, want die kunnen verhinderen dat je goddelijke raadgevingen hoort.|


461  
De engelen vragen je positief over de vervulling van je behoeften en je toekomst te blijven denken.
Je optimisme opent kanalen van engelenbijstand.

462  
Vertrouw erop dat de engelen je gebeden gehoord en beantwoord hebben.
Er wordt in je behoeften voorzien, nu en altijd.

463  
Worstel niet alleen met zorgen en angsten!
Geef ze aan de engelen en verlichte meesters, die nu bij je zijn en die je met alles willen helpen.

464  
De engelen helpen je de menselijke stappen in deze situatie te nemen. Ga vol vertrouwen voorwaarts.

465  
Met de hulp van de engelen onderga je een belangrijke verandering die de stroom van materiële voorzieningen voor je vergroot.
Praat met de hemel en luister naar de boodschappen van de engelen.

466  
Je engelen willen dat je alle getob, zorgen en beslommeringen in hun handen legt.
Werk samen met de hemel om alles wat een probleem lijkt aan te pakken.

467  
Je bent op de goede weg en de engelen vragen je, je geen zorgen meer te maken, omdat alles goed loopt.

468
 
 Maak je geen zorgen om geld.
De engelen voeren je naar financiële onafhankelijkheid wanneer je hun om hulp vraagt en openstaat voor de raad die ze je geven.

469  
Geef alle zorgen om en verwarring over je goddelijke levensopdracht aan de engelen.
Ze zijn hier om je duidelijkheid over en moed voor je levenstaak te schenken.

470  
God en de engelen steunen je en prijzen je vanwege de weg die je bent ingeslagen. Ga vooral zo door!


471  
De engelen zeggen dat je op de juiste weg bent om je gedachten en bewustzijn naar een zeer krachtig niveau te tillen.
De engelen helpen je nog krachtiger en dynamischer te worden door je te vragen je op liefde en licht te concentreren.

472  
De engelen prijzen je en vragen je te blijven geloven in de weg die je volgt. Je ligt op de juiste koers.

473 
 De engelen en verlichte meesters bevestigen dat je fantastisch vooruitgang boekt op deze weg. Ga zo door!

474  
De engelen zijn om je heen en steunen je intenties en je geweldige werk. Engelen lichten je bij op je pad, je kunt niet falen.

475  
De veranderingen die je doormaakt zijn veranderingen waar je om gebeden hebt,

om je te kunnen afstemmen op je goddelijke pad en de engelen.

476  
De engelen zeggen dat je op de goede weg bent en dat je, je geen zorgen hoeft te maken.
Er wordt in je behoeften voorzien, nu en in de toekomst.

477  
Je verbinding met het rijk der engelen heeft je op het juiste goddelijke pad gebracht!
De engelen prijzen je om je moed en inzet voor het licht.

478  
Je bent op de weg die leidt naar goddelijke overvloed. Blijf de engelen toestaan je met raad en daad bij te staan.

479  
De engelen zegenen jou en het pad van je goddelijke levensopdracht. Ze feliciteren je omdat je, je innerlijke raadgevingen volgt.

480  
Laat God en de engelen zich met je in verbinding stellen wanneer je rustig zit te mediteren, zodat ze je kunnen helpen met het manifesteren van overvloed.


481  
Je hebt de juiste houding om overvloed in je leven te brengen.
De engelen zeggen dat je positieve intenties ook anderen helpen en inspireren.

482  
Blijf geloven in de boodschappen met betrekking tot overvloed die je van de engelen ontvangt.
Deze aanwijzingen helpen je alles wat je nodig hebt te manifesteren.

483  
De engelen en verlichte meesters helpen je manifesteren. Let goed op de boodschappen die tot je komen in de vorm van herhaalde gedachten, ideeën, gevoelens en beelden. Ze zijn het antwoord op je gebed.

484  
De engelen omgeven jou en je financiële toestand met goddelijke liefde.
Door je zorgen aan de engelen te geven en naar hun goddelijke raad te luisteren wordt je overvloed verzekerd.

485  
De engelen helpen je bij het aanbrengen van een positieve verandering in je financiële leven. Sta open voor hun hulp en heling.

486  
De engelen vragen je je onzekerheden over geld aan hen te geven, vooral die onzekerheden die verband houden met je financiële toekomst. Wees niet meer bang dat je een zwerver of dakloze zult worden. Er is altijd voor je gezorgd en dat zal altijd zo blijven.

487  
De engelen spreken hun waardering uit voor jou en de weg die je bent ingeslagen om overvloed in je leven te brengen.

488  
De engelen leiden je naar overvloed. Laat angsten los en laat deze overvloed moeiteloos en op aangename wijze naar je toe stromen.

489  
De engelen brengen je de materiële en financiële steun die je nodig hebt voor de vervulling van je goddelijke levensdoel.
Stel je missie niet uit in afwachting van meer geld. De tijd is er nu rijp voor.

490  
God en de engelen steunen je schitterende levenstaak volledig.
Geef je opdracht de hoogste prioriteit en luister naar goddelijke raad met betrekking tot te nemen stappen.


491  
De engelen vragen je optimistisch te blijven en positief te denken over de vervulling van je goddelijke levensdoel.
Onthoud dat je in alle opzichten een heilig kind van God bent, wat betekent dat je volledig geschikt bent voor en voorbereid bent op je taak.

492  
Vertrouw op de bereidheid en het vermogen van de engelen je te helpen met ieder aspect van je goddelijke levensopdracht.
Vraag hun gewoon om hulp en wees vervolgens bereid hun zegeningen en wonderen te ontvangen.

493  
De engelen en verlichte meesters zijn bij je terwijl je, je levenstaak uitvoert.
Ze zeggen dat er in de wereld veel behoefte aan je levenswerk is en dat ze je ermee willen helpen.

494  
De engelen steunen je volledig met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.
Ze vertellen je de bijzonderheden van je taak via herhaalde gedachten, gevoelens en beelden. Schenk er aandacht aan.

495  
De engelen leiden je naar noodzakelijke veranderingen die je meer tijd en energie geven om aan je goddelijke levensopdracht te werken. Vraag de engelen je te helpen met ieder aspect van deze veranderingen en de uitvoering van je taak.

496  
De engelen vragen je van je goddelijke levensopdracht nu je topprioriteit te maken.
Vraag je niet af hoe het allemaal tot stand zal komen en maak je geen zorgen over de materiële aspecten van je levenstaak.
De engelen zullen je met alles helpen.

497  
De engelen bevestigen dat je op de juiste weg bent voor je levenstaak.
Ook al kun je niet precies zien waar je heen gaat, de engelen kunnen dat wel, en ze zeggen dat het er mooi en gezond uitziet.

498  
Dat je, je op je goddelijke levensopdracht concentreert en je ervoor inzet, wordt volledig door de engelen ondersteund.
Het engelen rijk steunt je in spiritueel en materieel opzicht bij je taak.

499 
De engelen zeggen: ‘Ga nu aan de slag met je levenstaak, onmiddellijk! Er is in de wereld veel behoefte aan je levenswerk.’
Als je niet goed weet wat je levensdoel is, of welke stappen je moet nemen om het te bereiken,
doe dan een beroep op de engelen en luister naar hen.

500  
God en het universum staan achter de veranderingen die je doorvoert.
Ze benadrukken dat deze veranderingen van wezenlijk belang zijn en dat het veilig voor je is ze door te voeren.