⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

  The Angel Numbers 301 t/m 400301  
God en de verlichte meesters vragen je, je denken van liefde vervuld en op het positieve gericht te houden.

302  
Vertrouw op God en op de bereidheid en het vermogen van de verlichte meesters je gebeden te beantwoorden. Stel je open voor het horen van hun raad en het ontvangen van hun helende liefdesenergie.

303  
De verlichte meesters helpen je, je verbinding met God en de universele wijsheid in stand te houden, waardoor het voor jou mogelijk is meer inzicht in je zielendoel te krijgen.

304  
De hele hemel is bij je, inclusief God, de engelen en de verlichte meesters.
Geef alle problemen die je ervaart aan hen over en open je hart en geest voor hun zegeningen van goddelijke liefde.

305  
God en de verlichte meesters helpen je door deze goddelijke overgang heen.
Alles is in orde en je bent veilig.

306  
Laat de verlichte meesters en God je zorgen helen. Weet dat God in je behoeften voorziet.

307  
God en de verlichte meesters prijzen je omdat je de moed hebt volgens je waarheid te leven.
Je bent op de goede weg en straalt door je voorbeeld goddelijk licht uit. Blijf evenwichtig en bescheiden.

308
 
 Financiële overvloed is voor jou als heilig kind van God je goddelijk erfdeel.
God en de verlichte meesters overladen je met een overvloed aan zegeningen. Geef aan anderen zoals je wordt ingegeven.

309 
 God en de verlichte meesters helpen je met je goddelijke levensopdracht.
Doe voortdurend een beroep op hen en raadpleeg hen voortdurend met betrekking tot ieder aspect van je levensdoel.

 

310
 
 Houd je geest en gedachten gericht op de goddelijke spirituele waarheid achter iedere situatie en in ieder mens.
Doe een beroep op God en de verlichte meesters om je te helpen liefdevol en positief te blijven.


311  
De verlichte meesters helpen je en raden je dringend aan om je geest gericht te houden op scheppen en manifesteren op het hoogste niveau van licht en liefde. Mijd verslavend gedrag, want dat verhult je verlangen te scheppen.

312 
 Blijf positief ten aanzien van je toekomst en geef zorgen of beslommeringen aan de verlichte meesters.
Je gedachten over je toekomst hebben een sterke invloed, dus concentreer je alleen maar op je wensen, en niet op je angsten.

313  
Je sterke band met de verlichte meesters helpt je positief te blijven.
Ze geven je belangrijke en goede raad om de wereld te helpen helen. Luister naar deze ideeën, want ze zijn gegrond.

314  
De engelen en verlichte meesters spreken tot je via goddelijk geïnspireerde ideeën, gedachten en kennis.
Volg hun raad vol vertrouwen en optimisme op.

315  
Je gebeden, affirmaties en band met de verlichte meesters hebben positieve veranderingen in je leven gebracht.
Je laat het oude los en haalt het fantastische nieuwe binnen. Blijf positief in hoe je over jezelf en over je toekomst denkt.

316  
De verlichte meesters vragen je positief te blijven denken over de vervulling van je materiële behoeften.
Weet dat je genoeg hebt, nu en altijd. Geef weg of verkoop wat je niet langer nodig hebt.

317  
Je bent op de goede weg wat betreft je samenwerking met de verlichte meesters.
Ze vergroten je manifestatie vermogens door je geest te openen voor de schitterende nieuwe keuzemogelijkheden die je ter beschikking staan.

318  
Je gebeden en je band met de verlichte meesters hebben een goddelijke stroom van overvloed losgemaakt.
Je staat in de stroom van geven en ontvangen, wat het heilige geboorterecht van ieder mens is.

319  
Je levensdoel houdt onder meer in dat je met de verlichte meesters werkt. Ga stil bidden en mediteren, en praat met hen over je taak. Luister naar herhaalde, liefdevolle boodschappen over dienstbaarheid, want deze is een bepalend aspect van je leven.

320 
 De verlichte meesters helpen je volmaakt geloof in God te hebben als een belangrijk onderdeel van je scheppings-, helings-, manifesteer- en onderwijswerk.


321  
Je geloof in het Goddelijke heeft je geholpen de positieve en liefdevolle boodschappen van de verlichte meesters duidelijk te horen.
Ze geven je boodschappen die je helpen liefdevol te blijven denken.

 

322  
De verlichte meesters vragen je in jezelf en de geestelijke wereld te geloven en op jezelf en de geestelijke wereld te vertrouwen. Vertrouw op de goddelijke raad die je ontvangt.

323  
Je geloof in de verlichte meesters is mooi en een bron van inspiratie voor anderen.
Houd je geloof sterk en levend, want het heeft een stevige basis.

324  
Je communiceert duidelijk met de engelen en verlichte meesters doordat je sterk in wonderen gelooft.
Vertrouw op de boodschappen die je ontvangt, want je bent een engel op aarde.

325  
Je sterke geloof in de liefde van de verlichte meesters heeft een belangrijke en positieve verandering in je leven teweeggebracht.
Blijf je zorgen of angsten met betrekking tot deze verandering aan de verlichte meesters geven.

326  
Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door de verlichte meesters.
Zij zorgen ervoor dat er voortdurend in al je behoeften wordt voorzien.

327  
Je bent vol vertrouwen geweest en hebt de goddelijke raad opgevolgd die de verlichte meesters je hebben gegeven.
Daardoor ben je op de juiste weg.

328  
Je vertrouwen dat de verlichte meesters je gebeden horen en beantwoorden,
heeft je geholpen in de stroom van goddelijke overvloed te leven. Je kent voorspoed in vele opzichten,
omdat je in je geloof verankerd blijft en in nauw contact blijft staan met deze goddelijke wezens.

329  
Je pure geloof in en liefde voor de verlichte meesters helpen je bij de vervulling van je goddelijke levensdoel.
Stel hun alle vragen die je hebt over je opdracht en stel vertrouwen in wat je ontvangt.

330  
Je hebt een sterke en heldere verbinding met God en de verlichte meesters.
Vraag hun om hulp en sta open voor het ontvangen van die hulp.


331  
De verlichte meesters zijn om je heen verzameld om je te helpen positief te blijven, vooral ten aanzien van de toekomst.
Vraag hun je te helpen in iedereen en alles (ook in jezelf) het goede te zien.

332  
Heb vertrouwen in de mensheid en de toekomst van de wereld.
Onthoud dat het machtigste bezit van de verlichte meesters hun volmaakte geloof is wees als zij.

 

333  
Je bent één geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus.
Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

 

334  
De verlichte meesters, aartsengelen en engelen zijn constant bij je: ze spreken met je en helpen je.
Vraag hun bij alles om hulp. Het zijn heel echte en krachtige gidsen.

 

335  
Je ontvangt goddelijke raad van de verlichte meesters met betrekking tot een ophanden zijnde verandering.
Sta hun toe je te helpen de overgang soepel te laten verlopen.

336  
De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in je materiële behoeften wordt voorzien.
Leg alle zorgen over de aarde en alle materiële zorgen in hun handen. Volg hun raad dienovereenkomstig op.

 

337
 De verlichte meesters feliciteren je met de weg die je bent ingeslagen.
Blijf alsjeblieft in nauwe verbinding met hen staan en vraag hun om raad en hulp.

 

338  
Je nauwe band met de verlichte meesters heeft je geholpen volgens de waarheid van hun leer dat als je gelooft,
alles mogelijk is te leven. Geniet de vruchten van je spirituele arbeid, want er komt in vele opzichten voorspoed op je pad.

339  
Voor je levensopdracht werk je nauw samen met de verlichte meesters.
Vraag hun om hulp en raad met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.

340  
Je hebt een sterke en duidelijke verbinding met de hele hemel. God, de verlichte meesters,
aartsengelen en engelen zijn allemaal bij je; ze helpen je en houden van je. Doe vaak een beroep op hen.


341  
De aartsengelen en verlichte meesters raden je dringend aan positief te blijven denken over de toekomst.
Je bent een aarde-engel en je optimisme inspireert en heelt anderen.

 

342  
Je geloof in en band met de engelen en verlichte meesters helpen je bij je spirituele healings werk en onderricht.
Je bent een krachtige aarde-engel! Houd je geloof sterk door de hemel voortdurend om hulp te vragen.

 

343  
Je bent een aarde-engel die volledig gesteund wordt door het engelen rijk en de verlichte meesters.
Verlaat je op hen en sta ervoor open hun hulp op allerlei manieren te ontvangen.

344  
Je hebt een nauwe band met en wordt teer bemind en geleid door de aartsengelen, engelen en verlichte meesters.
Geef al je zorgen en beslommeringen over aan hen om ze te laten helen en trans muteren.

345  
De engelen en verlichte meesters leiden en beschermen je bij het doormaken van de levensveranderingen die je helpen bij je rol als aarde-engel. Geef spanningen en angsten in verband met veranderingen over aan de hemel, zodat de overgang soepeler verloopt.

 

346  
De engelen en verlichte meesters willen je laten weten dat er niets te vrezen valt.
Ze zorgen ervoor dat je behoeften worden vervuld. Laat de zorg voor je materiële behoeften over aan de hemel.

347  
De aartsengelen, engelen en verlichte meesters zeggen dat je op de goede weg bent.
Vraag hun je te helpen op de goede weg voort te gaan.

 

348  
Je werk als aarde-engel, evenals je band met de engelen en verlichte meesters,
heeft je in de goddelijke stroom van hemelse overvloed gebracht. Je hebt geleerd dat de bron van alles spiritueel is.
Nu is de tijd gekomen om anderen dit belangrijke principe te leren.

 

349  
Je levensdoel houdt onder meer in dat je een engel op aarde bent, die anderen leert zich met hun hemelse Bron in verbinding te stellen voor raad of steun. Vraag de engelen en verlichte meesters om specifieke raad en steun bij deze taak.

 

350  
Je wordt behoed en beschermd door God en de verlichte meesters tijdens het doormaken van deze noodzakelijke levensverandering. Geef je angsten en zorgen met betrekking tot deze verandering over aan de hemel en vraag om hulp wanneer je die maar nodig hebt.


351  
De verlichte meesters helpen je, je gedachten en opvattingen te veranderen in een meer positieve en optimistische houding.
Ze zijn je bron van kracht terwijl je, je innerlijke wereld ten goede herschept.

 

352  
Vertrouw erop dat de veranderingen die je doormaakt en overweegt grote zegeningen in je leven zullen brengen.
Vertrouw op jezelf en de verlichte meesters om je moeiteloos en harmonieus door deze overgang heen te loodsen.

 

353  
De verlichte meesters bevinden zich aan je zijde en steunen je tijdens al deze verschuivingen en veranderingen.
Weet dat deze overgang je ten goede zal komen, hoewel je misschien nog niet ziet wat er voor je in het verschiet ligt!

 

354  
De engelen, aartsengelen en verlichte meesters verheffen je en helpen je het grotere geheel te zien waarin de veranderingen in je leven passen. Zie hoe deze veranderingen uiteindelijk overal verbetering in brengen.

355 
 
De verlichte meesters helpen, leiden en steunen je in deze tijd van opmerkelijke veranderingen, die je leven op nieuwe en wonderbaarlijke manieren verbeteren.

 

356  
Je verandert van baan, huis of iets anders in je materiële leven.
De verlichte meesters willen je laten weten dat ze constant bij je zijn. Je hoeft hun alleen maar om hulp te vragen.

 

357  
De verlichte meesters prijzen je en steunen je vanwege de verandering die je doorvoert.
Het is in alle opzichten werkelijk de beste keuze.

 

358  
De verlichte meesters zeggen dat de verandering die je doorvoert de stroom van
overvloed en voorspoed op veel terreinen van je leven vergroot.

359  
Deze levensverandering wordt gesteund door de verlichte meesters.
Je hebt je voorbereidingen voltooid en je gaat je nu volledig aan je goddelijke levensopdracht wijden.

360 
Je gebeden zijn gehoord en beantwoord door God en de verlichte meesters.
Geef alle getob, zorgen en angsten over aan de hemel en sta open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.


361  
Je hebt de verlichte meesters in je gebeden en affirmaties om hulp gevraagd.
Ze hebben je gehoord en zijn bij je om ervoor te zorgen dat er in al je behoeften wordt voorzien.

362  
Je geloof en standvastigheid, evenals je gebeden tot de verlichte meesters, brengen je de heling en manifestatie waar je om hebt gevraagd. Blijf affirmaties gebruiken in het vertrouwen dat je gebeden al beantwoord zijn.

363  
De verlichte meesters vragen je meer spirituele beoefening in je leven te brengen als tegenwicht voor je materiële gerichtheid. Voorbeelden zijn mediteren, bidden, in de natuur wandelen, spirituele boeken lezen en deelnemen aan spirituele studiegroepen.


364 
 De engelen en verlichte meesters helpen je, je materiële behoeften te vervullen.
Laat je angsten hierover los en leg ze in hun handen.

365  
Met de hulp van de verlichte meesters verander je de manier waarop je naar de materiële wereld kijkt.
Je ziet nu dat de bron van alles spiritueel is. Door dit veranderde bewustzijn haal je fantastische nieuwe kansen naar je toe.

366  
De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in al je materiële behoeften wordt voorzien. Geef je zorgen aan hen en vraag hun om alle hulp die je nodig hebt, zowel in materieel als in spiritueel opzicht. Sta open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.

367  
Je bent op de goede weg om de wereld te helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er in je materiële behoeften wordt voorzien terwijl je, je lichtwerk doet. De verlichte meesters staan klaar om je op je weg te helpen.

368  
Je zet goddelijke raad om in daden en het gevolg is dat de stroom van rijkdom op alle terreinen toeneemt.
De verlichte meesters helpen je en je luistert. Dit werpt vrucht af!

369  
Je inzet om de wereld te helpen en je toewijding aan de verlichte meesters vormen een groot deel van je goddelijke levensopdracht.
De verlichte meesters zorgen ervoor dat er in al je materiële behoeften wordt voorzien terwijl je, je aan je missie wijdt.

370  
Wat ben je mooi! Je bent een helder kanaal voor goddelijke communicatie en je voert de aldus gegeven aanwijzingen ook uit.
Je werkt samen met God en de verlichte meesters om anderen te helen en te helpen.


371  
Je positieve affirmaties en houding, samen met de gebeden tot en meditaties op de verlichte meesters,
hebben je op de juiste weg gebracht. Blijf doorgaan op deze weg van de overwinning.

372 
 Heb vertrouwen in de boodschappen die je van de verlichte meesters krijgt,
want ze zijn nauwkeurig en betrouwbaar. Je hoort hen goed en je bent op de juiste weg.

373  
Met het team van verlichte meesters om je heen kun je niet de fout in gaan, zolang je regelmatig met hen praat en naar hen luistert.
Je bent veilig en beschermd en gaat de goede kant op.

374  
De aartsengelen, engelen en verlichte meesters steunen je volledig bij je beslissingen.
Je neemt beslissingen die gebaseerd zijn op liefde en licht.

375 
 De verandering die je doormaakt of overweegt, is door God ingegeven.
Vertrouw erop en leg getob of zorgen over je toekomst in de handen van de verlichte meesters.

376  
Je band met de verlichte meesters en de raad die je van hen krijgt, hebben je geholpen zorgen om het materiële los te laten.
Blijf de hemel om hulp in je aardse leven vragen, en wees bereid goddelijke gaven te ontvangen.

377  
Je bent op de juiste goddelijke weg, omdat je de verlichte meesters gevolgd hebt, die je leraren en gidsen zijn.
Blijf vol zelfvertrouwen de weg volgen die je op hun aanraden bent ingeslagen.

378 
 Je hebt met succes geleerd hoe je de materiële en spirituele wereld met elkaar in evenwicht moet brengen, en het gevolg is dat de rijkdommen van beide werelden je worden geschonken. Blijf praten met en luisteren naar je geliefde verlichte meesters.

379
 Je gedachten, gevoelens en visioenen over je levensdoel zijn juist.
Je hebt naar de goddelijke raad van de verlichte meesters geluisterd en zet die raad om in schitterende daden.

380  
Je hebt geleerd bewust te manifesteren door je goddelijke band met God en de verlichte meesters.
Blijf evenwichtig en vervuld van geloof door gestaag het contact met de hemel te onderhouden.


381 
 De verlichte meesters vragen je je gedachten naar een positief, nieuw niveau te tillen,
zodat er meer overvloed op je pad kan komen. Geef zorgen om geld aan de hemel.

382 
 Blijf geloven in de steun en raad die je met betrekking tot overvloed van de verlichte meesters ontvangt.
Met geloof is alles mogelijk.

383  
De verlichte meesters omringen je op dit moment om je in alle opzichten te steunen. Ze herinneren je eraan dat de ware bron van alles Spirit is en dat je, je gedachten positief moet houden om de hemel op aarde te ervaren.

384
 
 De engelen en verlichte meesters helpen je overvloed in al zijn rijke verschijningsvormen te manifesteren.

 

385  
De positieve veranderingen in hoe je over geld denkt, en over ontvangen in het algemeen, zijn veroorzaakt door je gebeden en contacten met de verlichte meesters. Je nieuwe inzichten brengen meer voorspoed in je leven.

386  
Breng je gerichtheid op geld in evenwicht met gebed en spirituele beoefening.
Geef zorgen om geld aan de verlichte meesters en luister met een rustige geest naar hun nuttige raad.
De meesters zorgen ervoor dat er in al je behoeften wordt voorzien.

387  
Je hebt geleerd een kanaal te zijn voor de goddelijke leiding en het gevolg is dat je in de stroom van universele overvloed bent komen te staan. Handhaaf je positieve gewoonten van gebed en meditatie.

388  
De verlichte meesters werken met je samen om overvloed te manifesteren voor het hoogste goed van iedereen.
Blijf luisteren naar je goddelijke raad en die opvolgen, want dat werpt voor jou vrucht af.

389  
De verlichte meesters manifesteren financiële steun voor je levensdoel.
Wacht niet met werken aan je opdracht omdat je, je zorgen maakt om geld. Je wordt al geholpen.

390 
 God en de verlichte meesters begeleiden en steunen je bij je goddelijke levensopdracht.
Praat met hen over je zorgen of vragen omtrent je levensdoel.


391  
Blijf je met betrekking tot je levensopdracht concentreren op hogere liefdesgedachten.
Vraag de verlichte meesters om raad en steun voor je levensdoel.

392
Heb vertrouwen in de macht en wijsheid van de verlichte meesters om je te helpen bij ieder aspect van je goddelijke levensopdracht.

393
 
 De verlichte meesters helpen je met je goddelijke taak als lichtwerker.
Neem af en toe de tijd om je geest tot rust te brengen door middel van gebed en meditatie zodat je hun raad kunt ontvangen.

394
 
 De engelen en verlichte meesters steunen je bij je levenstaak.
Ze vragen je niet te talmen en te wachten met aan je levensdoel werken luister naar hen wanneer ze je naar de volgende stap leiden.

395  
De verlichte meesters vragen je, je open te stellen voor nieuwe manieren van naar jezelf en je goddelijke levensopdracht kijken. Wees stil en luister naar hun raad ten aanzien van je levensdoel.

 

396  
Je hebt het werken aan je opdracht uitgesteld en gewacht op de dag waarop je meer tijd of geld hebt.
De verlichte meesters helpen je met deze zaken zodat je, je direct aan je opdracht kunt wijden.

397 
Je hoort de goddelijke raad met betrekking tot je levensopdracht goed.
De verlichte meesters helpen je en je volgt hun raad nauwgezet op.

398
 
 Je levensopdracht is heel belangrijk en wordt volledig door de verlichte meesters ondersteund.
Vraag om hun hulp en wees bereid die te ontvangen.

399 
 Er is nu behoefte aan je levenswerk.
De verlichte meesters vragen je alles wat een obstakel lijkt te vormen aan hen te geven,
zodat jij je volledig aan je opdracht kunt gaan wijden.

 

400  
Je hebt een mooie en heldere verbinding met God en de engelen.
Je hart staat open voor goddelijke liefde en raad.