⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

  The Angel Numbers 201 t/m 300201 
 Je hoort je Goddelijke leiding duidelijk. Heb vertrouwen in jezelf, blijf geaard en zet de raadgevingen om in daden.

202
 
 Het is belangrijk je in deze tijd te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van God.
Je geloof zet wonderen in beweging.

203 
 
Je trouwe band met de verlichte meesters helpt je gecentreerd in liefde te blijven.
Houd gestaag de verbinding met het Goddelijke in stand en merk vol dankbaarheid de wonderen op die je overkomen en omringen.

204 
 God en de engelen vragen je geduld te hebben.
Blijf erin geloven dat je gebeden gehoord zijn en beantwoord worden.

205  
Vertrouw erop dat de veranderingen die je overweegt en ervaart goddelijk geleid zijn.
Blijf geaard en optimistisch en zet één stap tegelijk.

206
 
 Je geloof in God zorgt ervoor dat er altijd in je materiële behoeften wordt voorzien.
Behoud je geloof en sta open voor ontvangen.

207  
Je bent op de juiste weg omdat je vertrouwen hebt gehad en de goddelijke raad opvolgt.
Blijf naar deze raad luisteren en ernaar handelen, en alles zal goed blijven gaan.

208  
De Schepper stort voortdurend zegeningen over jou en je dierbaren uit en voorziet in al je behoeften.
Blijf verankerd in je geloof om deze uitstorting gaande te houden.

209 
 Vertrouw erop dat God en het universum je verzoeken ten aanzien van je goddelijke levensopdracht horen en steunen.
Concentreer je telkens op het beginnen aan en afmaken van één kleine taak die met je zielwensen te maken heeft.

210  
Blijf in gesprek met God over je zielwensen. Blijf je dankbaar voelen voor wat je hebt en voor wat je manifesteert.
Vertrouwen en dankbaarheid zijn de magische sleutels voor jou en je manifestaties.


211  
Houd je gedachten over jezelf en anderen nauwkeurig in de gaten. Hoe meer je in jezelf, anderen en het leven gelooft,
hoe meer je geloof beloond wordt met positieve ervaringen.

212  
Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt.
Vertrouw op de kracht van je gedachten om je leven in positieve zin te veranderen.

213  
Vertrouw op je intuïtie. Stel je open voor het ontvangen van boodschappen van je verlichte meesters, vooral van de godinnen.
Vertrouw op je gevoelens en handel dienovereenkomstig.

214 
 De engelen raden je dringend aan in je ideeën te geloven.
Blijf je richten op je wensen en geef alle angsten over aan de engelen.

215  
Vergeet nooit hoe krachtig je gedachten zijn en houd ze positief.
Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt je dromen en levensdoel manifesteert.

216  
Werk consequent met dagelijkse affirmaties om je materiële behoeften en wensen te manifesteren.
Uit positieve beweringen die bevestigen dat je behoeften al gemanifesteerd zijn en vertrouw op de kracht van je intenties.

217 
 Je affirmaties werken ga ermee door!
Blijf geloven in de machtige manifesteer kracht die je bezit en blijf je concentreren op je wensen.

218 
Geloof in jezelf en je hogere gedachten brengt je een overvloed aan voorspoed.
Vertrouw op de goddelijke stroom van het universum en sta open voor zowel geven als ontvangen.

219  
Houd positieve gedachten en een positief geloof ten aanzien van je goddelijke levensopdracht.
Weet dat je er geschikt en klaar voor bent anderen te helpen.
Gebruik je manifesteer kracht om kansen te creëren om les te geven en te delen.

220  
Blijf consequent bidden en mediteren en houd consequent je spirituele verbinding met God in stand.
Stel je hart volledig open voor de Schepper. Vertel God al je gevoelens, verwachtingen en verlangens.


221  
Maak in gedachten een lijst van alles waarvoor en iedereen voor wie je dankbaar bent.
Voel deze dankbaarheid volledig en weet dat je, je hele leven zegeningen zult blijven ontvangen. Heb vertrouwen en blijf positief.

222 
 Heb vertrouwen. Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over,
want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

223 
 Vraag de verlichte meesters je te helpen sterk en trouw te blijven.
Loop niet in de val van negativiteit, want je geloof is een voorwaarde om nu te manifesteren en te helen.

224  
De engelen helpen je in jezelf en je capaciteiten te geloven. Vertrouw op de engelen en vraag hun om hulp.
Leg de situatie vervolgens in de handen van de engelen, die haar met licht en liefde zullen helen.

225  
Vertrouw erop dat deze verandering er een ten goede is. Je bevindt je in een overgangsperiode:
je laat het verleden en alles wat niet meer werkt achter je. Laat los en ga vol zelfvertrouwen en geloof verder.

226  
Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien.
Vertrouw op de innerlijke leiding die je ontvangt en handelen er naar.
Stel je open voor het ontvangen van hulp op onverwachte manieren.

227  
De engelen vragen je in jezelf en de door jou ingeslagen weg te geloven,
want het is de juiste goddelijke weg voor je!

228  
Je bent grote overvloed en succes waard, dus blijf er alsjeblieft in geloven.
Sta jezelf toe gracieus en dankbaar te ontvangen.

229  
Geloof in jezelf en in je ingevingen, ideeën en dromen over je goddelijke levensopdracht.
Ook de piepkleine stapjes die je nu zet helpen jou en anderen al heel veel.

230  
Vertrouw op de boodschappen die je ontvangt wanneer je mediteert of stil bent,
want God en de verlichte meesters leiden je en houden van je.


231  
De verlichte meesters helpen je, je dromen waar te maken. Ze vragen je,
je gedachten positief op je wensen gericht te houden en vertrouwen te hebben in jullie collectieve manifestatie vermogen.

232  
De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben.
Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan.

233 
Je hebt een sterke band met verlichte meesters zoals Jezus.
Ze vragen je in je geest en in je hart het geloof te bewaren, zoals ook zij lieten zien toen ze op aarde leefden.

234 
Heb vertrouwen in de liefde van de engelen en de verlichte meesters, en in hun vermogen je op wonderbaarlijke wijze bij te staan. Vraag hun vaak om hulp en sta open voor het ontvangen van hun leiding en helende energie.

235  
Vertrouw op de goddelijke raad die je ontvangt ten aanzien van het doorvoeren van levensveranderingen.
Dit zijn boodschappen van de verlichte meesters, die weten dat deze veranderingen je dromen waarmaken.
De meesters steunen je bij alles wat je nodig hebt.

236 
Vertrouw erop dat de verlichte meesters je voorzien van alles wat je in de materiële wereld nodig hebt.
Geef alle wereldlijke zorgen aan hen om ze te laten helen en transmuteren.

237  
De verlichte meesters willen je laten weten dat je op de goede weg bent.
Geloof in jezelf en in de keuzes die je maakt, en ga vol zelfvertrouwen verder.

238  
Je band met de verlichte meesters, samen met je sublieme geloof, zorgt ervoor dat de rijkdommen van het universum naar je toe stromen. Je bent een levend voorbeeld van de kracht van geloof. Blijf geloven!

239  
De verlichte meesters zeggen: ‘Ga nu werken aan je levenstaak!’ en ze vragen je te geloven in je vermogen
iets in de wereld te betekenen. De wereld heeft jou en je levenswerk nodig.

240  
God en de engelen vragen je erop te blijven vertrouwen dat alles in orde is, nu en in de toekomst.
Leg al je beslommeringen en zorgen in hun handen en sta open voor het ontvangen van hun hulp op onverwachte manieren.


241  
Je onwrikbare geloof, samen met de hulp van de engelen en je positieve denken,
creëert prachtige nieuwe wonderen in je leven.  Blijf optimistisch en blijf met je engelen over alles praten.

242 
 Je open geest en hart, evenals je geloof en vertrouwen,
hebben een heldere verbinding tussen jou en je beschermengelen tot stand gebracht.

243  
De engelen en verlichte meesters zijn bij je en helpen je.
Je kunt een betere verbinding met hen tot stand brengen als je de energie van vrede, geloof en vertrouwen vasthoudt.
Ze vragen je te geloven.

244  
De aartsengelen en engelen verbeteren je zelfbeeld, zodat je zult weten hoe machtig je bent.
Geloof in jezelf en je vermogens, en vertrouw erop dat het leven goed is.

245  
Blijf vertrouwen hebben in de veranderingen die je overweegt en doormaakt.
De engelen steunen je in deze overgangsperiode.

246  
De engelen zijn bij je en helpen je om je materiële behoeften te manifesteren.
Door vervuld te blijven van vrede en vertrouwen, bevorder je de beantwoording van je gebed.

247  
De engelen zeggen dat je op de goede weg bent om je zielsopdracht te vervullen.
De engelen dringen er meer dan ooit bij je op aan in jezelf en de door jou ingeslagen weg te geloven.

248  
Vertrouw op de engelenboodschappen die je krijgt en volg ze op, want ze zijn het antwoord op je gebed.
Wanneer je de goddelijke raadgevingen in daden omzet, neemt de stroom van overvloed in je leven toe.

249  
Blijf in de raad van je engelen ten aanzien van je levensdoel geloven.
Vertrouw op je vermogens de wereld te verbeteren.

250  
Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt of overweegt, door God wordt gestuurd en gesteund.
Vraag God je te helpen tijdens deze overgang, en stel je open voor het ontvangen van hulp.


251  
Deze overgang verloopt gemakkelijk terwijl je blijft werken met affirmaties en gelooft dat, dat zinvol is.
Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van deze levensverandering, zodat een soepele overgang verzekerd is.

252 
 Blijf vervuld van geloof in deze tijd van verandering.
Blijf bereid oude patronen los te laten en meer licht in je leven toe te laten. Je bent veilig.

253  
Terwijl je deze levensverandering doormaakt, stabiliseren en beschermen de verlichte meesters je.
Geef al je angsten en zorgen aan hen over en vertrouw op hen, jezelf en je toekomst.

254  
De engelen zijn bij je in deze tijd van verandering en helpen je vol vertrouwen te blijven.
Je optimisme ten aanzien van de toekomst heeft een krachtig helend en manifesterend effect.

255  
Vertrouw erop en geloof erin dat deze waardevolle en belangrijke verandering je leven verbetert
& je dromen in de werkelijkheid manifesteert.

256  
Je wilt graag iets in je leven veranderen, maar bent bang dat je niet de financiële middelen hebt om je te ondersteunen.
Deze getallenreeks is een boodschap voor jou om je zorgen aan de hemel te geven en te vertrouwen op de steun van het universum.

257  
Het universum prijst je omdat je de sprong van vertrouwen gewaagd hebt. Je bent op de goede weg ga zo door!

258  
De veranderingen die je overweegt of waar je bij betrokken bent, vergroten voor jou uiteindelijk de stroom van overvloed.
Blijf vervuld van geloof, vertrouwen en optimisme.

259  
Blijf vertrouwen, want deze verandering brengt je dichter bij je goddelijke levensopdracht.
Je leven wordt rustiger en stabieler. Houd vol.

260  
Vertrouw op de stappen die je neemt, want ze worden gesteund door God en de geestelijke wereld.
Er wordt in je behoeften voorzien, nu en in de toekomst.


261  
Zie je leven en je wereld als reeds geheeld. Vertrouw erop dat er in je behoeften wordt voorzien nu en altijd.
Vermijd klagen of verwijten.

262  
Je gebeden met betrekking tot de vervulling van je materiële behoeften zijn gehoord en beantwoord.
Hoe meer je in je geloof verankerd blijft, hoe meer je de goddelijke raad in jezelf hoort.
Heb vertrouwen. Alles is goddelijk en volmaakt geordend.

263  
De verlichte meesters vragen je erop te vertrouwen dat je gebeden
met betrekking tot materiële voorzieningen zijn gehoord en beantwoord.
Geef alle zorgen aan Jezus en de andere verlichte meesters en vertrouw op hun liefde voor jou en je gezin.

264  
Je engelen zijn bij je en verzekeren je dat je behoeften worden vervuld.
Vertrouw op hen en geloof in hun bereidheid je te beschermen en steunen.

265  
Je materiële situatie en behoeften veranderen.
Vertrouw erop dat je in deze overgangsperiode veilig bent en gesteund wordt.

266  
Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien en dat je wereld goddelijk en volmaakt geordend is.
Hoe meer je vertrouwt, des te beter het resultaat zal zijn.

267  
Je bent op de juiste weg! Je geloof en affirmaties zorgen voor een gestage stroom van voorzieningen in je leven.

268  
Je manifestatiewerk en gebeden hebben de sluizen van overvloed geopend.
Bewaar je geloof en sta open voor ontvangen.

269  
Alles wat je nodig hebt om je bij je levensopdracht te steunen wordt je nu gegeven,
omdat je vertrouwen hebt en vol geloof voorwaarts gaat.

270  
God en je constante geloof hebben je op het juiste pad gebracht.
Vertrouw op Gods liefde en onbegrensde vermogen je in alle opzichten te steunen.


271  
Je affirmaties en positieve houding hebben je geholpen het juiste pad te vinden.
Blijf bidden en visualiseren en vertrouw op je innerlijke wijsheid omtrent de te nemen stappen.

272  
Je geloof opent vele deuren voor je en zal dat blijven doen.
Vertrouw op de manier waarop je momenteel in het leven staat. Het werkt!

273  
Je vertrouwen in en relatie met de verlichte meesters hebben schitterende nieuwe kansen voor je in het leven geroepen.
Grijp, in het volste vertrouwen dat dit voor jou de juiste weg is, deze kansen met beide handen aan.

274  
Je engelen en je geloof verlichten het gouden pad waarop je loopt.
Dit is voor jou een magische tijd. Vertrouw op en geniet van je intuïtie en ervaringen.

275  
Vertrouw erop dat de verandering die je doormaakt voor jou de juiste is.
Deze overgang luidt nieuwe liefde en nieuw licht in je leven in.

276  
Deze getallenreeks is een bevestiging dat je echt op de goede weg bent en dat er in voldoende mate,
in je materiële behoeften wordt voorzien. Geloof in jezelf en vertrouw erop dat je de juiste keuze hebt gemaakt.

277  
Je hebt verstandige beslissingen genomen door je innerlijke wijsheid te volgen.
Het gaat je voor de wind en je kunt op je intuïtie vertrouwen bij het nemen van de volgende stap.

278  
Je bent op het juiste goddelijke pad dat naar jouw overvloed leidt, terwijl je blijft geloven.
Vertrouw op je innerlijke leiding en handel daar naar.

279  
Je intuïtie en innerlijke aanwijzingen ten aanzien van je levensdoel zijn juist.
Je hebt een belangrijk hoofdstuk van je leven afgesloten en nu is de tijd gekomen om je helemaal aan je opdracht te wijden.

280  
Open je armen en hart voor Gods oneindige stroom van liefde en overvloed.
God zegt altijd ja, ook al is de vorm waarin Hij dat doet soms anders dan je verwacht.


281  
Je geloof en positieve affirmaties zorgen voor een gestage stroom van financiële overvloed.

282  
Het geld stroomt naar je toe vanwege je volmaakte vertrouwen en geloof in wonderen en het Goddelijke.

283  
De verlichte meesters vragen je erop te vertrouwen dat je altijd genoeg geld zult hebben
om ruim te voorzien in je eigen behoeften en die van je dierbaren.

284  

De engelen hebben je gebeden met betrekking tot geld gehoord en beantwoord.
Ze overladen jou en je dierbaren met de oneindige toevloed vanuit het universum. Laat al je zorgen los.

285  
Je geloof in jezelf zorgt voor positieve veranderingen in je financiële toestand.
Blijf op je innerlijke leiding vertrouwen en daar naar handelen.

286  
Onthoud dat de bron van je overvloed in jezelf zit.
Concentreer je niet op uitwendige omstandigheden als bepalend voor je overvloed. Ze zijn slechts een illusie.

287  
Blijf geloven in de weg die je bent ingeslagen, want die brengt je naar de overvloed die je, je wenst.

288 
Je geloof en affirmaties hebben vele golven van overvloed losgemaakt.
Geniet van deze zegening en blijf positief.

289  
Vertrouw erop dat je altijd genoeg geld zult hebben om je te ondersteunen bij het uitvoeren van je levensopdracht.
Laat zorgen over financiën los en richt je uitsluitend op heilig dienstbetoon.

290  
Vertrouw op je vermogen en bereidheid voor God in de wereld werkzaam te zijn.
Je bent een goddelijk kanaal van helend licht. Laat alle twijfel aan jezelf los en geef die over aan de Schepper.


291  
Je intense verlangen anderen te helpen, samen met je geloof en positieve verwachtingen,
heeft nieuwe kansen voor je gecreëerd om je goddelijke levensopdracht te manifesteren.
Luister naar je innerlijke leiding omtrent de te volgen weg en handel daar naar.

292  
Lichtwerker, geloof in jezelf en je opdracht. Laat twijfels aan jezelf en angsten los en ga vol zelfvertrouwen in de richting die de goddelijke raad aangeeft.

293  
Geef alle neigingen je goddelijke opdracht uit te stellen nu over aan de verlichte meesters.
Vraag hun je geloof en zelfvertrouwen te vergroten en begin dan snel aan de uitvoering van je levenstaak.

294  
De engelen helpen je met je levensopdracht.
Vertrouw op de engelen en op hun wonderbaarlijke vermogens je te steunen en te helpen bij je levenstaak.

295  
Om volledig voor je levenstaak toegerust te zijn is het nodig eerst het een en ander in je leven te veranderen.
Vertrouw erop dat je al weet om welke veranderingen het gaat en ga vervolgens in het volste vertrouwen tot daden over.

296  
Vertrouw erop dat er in je materiële behoeften wordt voorzien teneinde je bij het vervullen van je levensopdracht te helpen.
Je opdracht is nu van belang: stel hem niet langer uit.

297  
Vertrouw erop dat je op de juiste weg bent met betrekking tot je goddelijke levensopdracht.
Twijfel houdt je alleen maar op.

298  
Door je geloof, je affirmaties en het lichtwerk dat je hebt gedaan,
ben je nu aangesloten op de oneindige stroom van overvloed in het universum. Je wordt bij je levenswerk volledig gesteund.

299  
Ga direct werken aan je opdracht, ook al voel je je er nog niet op voorbereid of geschikt voor.
Je bijdragen van licht en liefde (hoe groot of klein ook) zijn nodig in de wereld nú.

300  
God en de verlichte meesters zijn op dit moment bij je en in je.
Je krachtige afstemming op de hoogste vibraties van liefde en licht is helder en puur.
Spreek vaak met en luister vaak naar de hemel.