⋯ Bekijk ook is onze Website voor Lichtwerkers www.Awakening-Worldwide.nl

⟠ The Angel Numbers 101 t/m 200101  
Laat je denken zich volledig richten op God. Wees creatief, net als de Schepper.
Weet dat je het hemelse plan bevordert wanneer je, je in je denken blijft richten op vrede.

102  
God en de universele wijsheid verheffen je gedachten en helpen je vertrouwen in deze situatie te houden.
Vraag God je te helpen alle twijfels te boven te komen.

103  
Je gedachten en intenties worden ondersteund door God en de verlichte meesters.
Roep hen herhaaldelijk aan om je in je doen en denken door hen te laten leiden.
Ze houden je in alle opzichten gefocust op de goddelijke waarheid.

104  
God en de engelen steunen je positieve gedachten.
Terwijl je op goddelijke liefde mediteert, voel je hoe intens ze van je houden.
Houd je gedachten gericht op liefde, en doe een beroep op de hemel om je gedachten bij te sturen als dat nodig is.

105  
Durf je op God en goddelijke leiding te verlaten om helderheid te verkrijgen omtrent de veranderingen die je doormaakt of overweegt.
Verzoek God regelmatig je te helpen om deze veranderingen gracieus en soepel door te maken.

106  
Je materiële wensen worden zonder enige moeite vervuld door ze met intenties van onvoorwaardelijke liefde en waardigheid te manifesteren. Geef zorgen om geld of materiële zaken over aan God en vertrouw erop dat er in al je behoeften wordt voorzien.

107  
De weg der manifestatie loopt via God en via het volgen van goddelijke raadgevingen.
Je bent op de goede weg, maar blijf tijd en energie besteden aan het spreken met en luisteren naar Spirit
om je van blijvend succes te verzekeren.

108  
Je overtuigingen en houding met betrekking tot God brengen je vele vormen van overvloed.
Net als de Schepper kun je deze rijkdom op vele manieren met anderen delen.
Blijf positief en leer ook anderen positief te denken over materiële voorzieningen.

109  
God verheft je bewustzijn betreffende je goddelijke levensopdracht.
Blijf mentaal en emotioneel met God verbonden, zodat Hij je raad, moed en steun in verband met je levensopdracht kan geven.

110  
Blijf je gedachten op God en goddelijke liefde richten, want je schept je werkelijkheid door middel van je gedachten en opvattingen. Wijd je aan creatieve bezigheden en mijd verslavend gedrag.


111  
Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in de werkelijkheid manifesteren.
Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen.
Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert.


112
 Houd je gedachten luchtig, optimistisch en hoopvol, vooral ten aanzien van je toekomst.
Heb vertrouwen in je manifesterende vermogens.


113 
De verlichte meesters, vooral de godinnen, helpen je je gedachten positief en liefdevol te houden.
Als je negatieve gedachten of gevoelens hebt, of als je bij onaangename situaties betrokken bent, kun je hen direct aanroepen.


114
  Denk als een engel en zie in jezelf, anderen en iedere situatie het beste. Op die manier verricht je wonderen!


115  
Je krachtige intenties loodsen je door deze overgangsperiode. Blijf positief en gefocust in deze tijden van verandering.


116  
Je optimisme, affirmaties en visualisaties brengen een gestage stroom van materiële voorzieningen op gang.
Je hebt de kracht om alles wat je nodig hebt te manifesteren, nu en in de toekomst.


117  
Je bent op de goede weg met je positieve affirmaties en intenties.
Je verwacht het beste, en daarom gebeurt er ook het beste.


118  
Je positieve en optimistische gedachten en visualisaties manifesteren golven van voorspoed en overvloed.
Je geven en nemen zijn in goddelijk evenwicht.


119
  Houd je gedachten en opvattingen over je heilige levenstaak positief.
Verwacht succes in alles wat je doet, vooral wanneer het verband houdt met je spirituele pad en heilige levenstaak.


120 
 God raadt je dringend aan van geloof en positieve gedachten vervuld te blijven.
Alles zal voor je hoogste goed uitpakken.


121 
 Blijf geloven en blijf positief terwijl je gedachten, gevoelens en opvattingen zich doen gelden in de werkelijkheid.
Denk alleen aan je wensen en geef alle zorgen over aan Spirit om ze te laten helen en trans muteren.


122  
Je gedachten en je geloof zijn uiterst heilige instrumenten die je voor deze incarnatie naar de aarde hebt meegenomen.
Deze getallenreeks is een teken dat je deze instrumenten moet eerbiedigen en moet weten hoe krachtig ze zijn.


123 
 Vereenvoudig je leven. Ruim alles op wat je energie, tijd of financiën opslurpt, vooral alles wat je van je levenstaak afhoudt. De verlichte meesters helpen je bij deze vereenvoudiging.


124  
De engelen helpen je sterk te blijven in je vertrouwen en positieve houding.
Vraag de engelen je op het vlak van ideeën, richting en moed te helpen naar dit doel toe te werken.


125  
Blijf positief en optimistisch ten aanzien van de veranderingen die je ondergaat of overweegt aan te brengen.
Je vertrouwen helpt de overgang soepel en harmonieus te laten verlopen.


126  
Je manifesteert de stroom van je materiële voorzieningen.
Om de stroom te vergroten moet je er meer in geloven en positiever denken.


127  
Vertrouw erop dat je voortdurende affirmaties en positieve gedachten werken! Je manifesteert op een steeds hoger niveau.


128  
Je bent een meester-schepper en manifest-eerder.
Je stroom van overvloed is een rechtstreekse afspiegeling van je huidige gedachten.
Je hebt de macht om snel je gedachten te manifesteren.


129  
Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van je goddelijke levensopdracht en je vermogen er een succes van te maken.
Je hebt alles in je om die opdracht uit te voeren. Volg gewoon je innerlijke leiding en affirmeer dat alles in orde is.


130  
Het vrouwelijke aspect van de schepping ondersteunt momenteel jou en je werk.
Sta open voor ontvangen en let op de intuïtieve, gevoelige kant van jezelf.
Doe een beroep op de godinnen om je te helpen positief te blijven.
Stem je af op de maancycli en merk hoe ook zij je emoties en je manifestaties beïnvloeden.


131  
De verlichte meesters vooral de godinnen staan klaar om je bij te staan.
Ze communiceren met je via je gedachten en ideeën.


132  
De verlichte meesters, godinnen en heilige vrouwelijke energie tillen je bewustzijn naar een niveau van
volmaakt geloof en positief denken. Doe vaak een beroep op hen om je te helpen spiritueel gericht te blijven.


133  
De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen positieve gedachten, voornemens en affirmaties te hebben.
Ze fluisteren goddelijk geïnspireerde ideeën van liefde in je oor, dus let goed op je overpeinzingen en inzichten.


134  
De engelen en verlichte meesters vragen je, je huidige gedachten over het heilig vrouwelijke,
alsmede je gedachten over relaties met vrouwen te herzien. De godinnen en engelen geven je kracht wanneer je hen aanroept.


135  
Aanzienlijke heling op het vlak van relaties met vrouwen is een welkome zegen,
en die wordt tot stand gebracht door de positieve gedachten en affirmaties waarmee je de laatste tijd werkt.
Blijf het goede in jezelf, je moeder en andere belangrijke vrouwen in je leven bevestigen,
zodat je nog meer heelt en je nog meer openstelt.


136  
De verlichte meesters en godinnen zien erop toe dat er constant in je behoeften wordt voorzien.
Jij helpt bij dit manifesteren door je gedachten op het positieve te blijven afstemmen.


137 
De godinnen helpen je op de weg te blijven die je bent ingeslagen. Leun op hen als je steun nodig hebt.
Weet dat het goed is om hulp van anderen te ontvangen.


138 
 Er zijn veel verlichte meesters vooral moedergodinnen die je helpen de grote stroom van overvloed te ontvangen die ze je sturen.


139
 De verlichte meesters vooral de godinnen zegenen en steunen je goddelijke levensopdracht.
Doe een beroep op hen als je antwoorden of raad nodig hebt.

 

140  
God en de engelen helpen je positieve gedachten en intenties te behouden.
Neem tijd in stilte voor overpeinzing en meditatie, en vraag de hemel om raad.


141  
Richt je gedachten en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen.
Je hoeft dit proces niet te forceren je hoeft je alleen maar te ontspannen en goed te ademen.


142
  Door je consequent bezig te houden met positieve intenties heb je een duidelijke verbinding met het engelen rijk tot stand gebracht. Vertrouw erop dat de engelen je inderdaad horen.


143 
 De engelen en verlichte meesters raden je dringend aan een positieve kijk op jezelf en je wereld te behouden.
Vraag hun zo nodig je te helpen deze geestesgesteldheid te handhaven.


144
  De aartsengel Jofiël, evenals de rest van het engelen rijk, helpt je, je gedachten mooier te maken.
Deze positieve gedachten leveren een grote bijdrage aan deze wereld.


145 
 Je positieve gedachten en affirmaties en je engelen brengen samen een positieve verandering tot stand.
Blijf in voortdurend contact met je engelen door middel van gebed en meditatie terwijl je deze verandering doormaakt.


146  
Je engelen vragen je positief over je materiële leven te blijven denken.
Hang overal briefjes met affirmaties op, zodat je die regelmatig kunt zien
bijvoorbeeld op de spiegel van je badkamer, naast je bed en in je kantoor.


147  
Vertrouw op de ideeën die je op goddelijke wijze ontvangt via herhaalde en sterke ideeën, gedachten en inzichten.
De engelen zeggen: ‘Ga ervoor!’


148  
Je krijgt veel steun van de engelen met betrekking tot de nieuwe ideeën waarmee je aan de slag gaat.
Deze nieuwe activiteiten hebben financieel succes, mits je optimistisch blijft en je blijft afstemmen op de goddelijke raad.


149  
Je heilige levensopdracht wordt op goddelijke wijze geleid via geïnspireerde gedachten en ideeën.
Vertrouw op de boodschappen die je krijgt, vooral wanneer die je de raad geven anderen te helpen.


150 
Je positieve gedachten en affirmaties helpen je bij deze verandering. Je wordt volledig door de Schepper gesteund.
Blijf positief en optimistisch en aanvaard welwillend hulp wanneer die je wordt aangeboden.


151 
 Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering.
Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten.


152  
Heb vertrouwen en blijf positief ten aanzien van de veranderingen die je in je leven aanbrengt.
Weet dat alle lessen die je hebt geleerd, je sterker en wijzer hebben gemaakt.


153  
De verlichte meesters dringen er bij je op aan de veranderingen door te voeren die je al een tijdje overweegt.

Deze krachtige en heilige getallenreeks duidt ook op een verband met de heilige Drie-eenheid,
de moedergodin, Maria Magdalena en/of vergeving.


154  
Er zijn engelen die je eraan herinneren dat je aandacht moest besteden aan wat je denkt,
omdat je verwachtingen in deze tijd van overgang en verandering je ervaringen scheppen.
Doe een beroep op de engelen, vooral op aartsengel Jofiël, om je te helpen positief te blijven.


155 
Je maakt op dit moment een belangrijke levensverandering door en het is van wezenlijk belang dat je positief blijft.
Vertrouw erop en weet dat deze verandering je ten goede komt.


156  
Wanneer je de menselijke stappen neemt die nodig zijn om de veranderingen in gang te zetten die je worden ingegeven,
zal in al je materiële behoeften worden voorzien. Blijf positieve gedachten houden over deze veranderingen.


157  
Het universum staat achter de positieve veranderingen die je in je gedachten, opvattingen en verwachtingen hebt aangebracht.
Er zijn goede redenen voor je optimisme ga in geestelijk opzicht zo door!


158  
Concentreer je op positieve gedachten en bevestig ze consequent in deze tijd van verandering.
Weet dat het universum je volledig steunt en dat deze verandering uiteindelijk de stroom van overvloed voor je zal vergroten.


159 
Blijf positieve gedachten en verwachtingen houden ten aanzien van de veranderingen die je doormaakt en weet dat ze je erop voorbereiden je goddelijke levensdoel op een nog hoger en diepgaander niveau te vervullen.


160   
Alles wat je in materieel opzicht nodig hebt, verkrijg je via God en positieve affirmaties. Houd deze gevoelens van dankbaarheid vast, bevestig dat je wensen zich al hebben gematerialiseerd, en het zal tot stand komen.


161 
Al je materiële behoeften worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld.
Denk alleen aan wat je je wenst, en dat is wat je ontvangt.


162 
 Vertrouw op de aanwijzingen die je krijgt ten aanzien van de volgende stap in deze situatie.
De goddelijke raad die je krijgt, geeft je alle informatie en steun die je nodig hebt om dat wat je in materieel opzicht nodig hebt, te manifesteren, maar daarvoor moet je wel aandacht besteden aan wat je denkt, voelt en ziet. Heb vertrouwen!


163  
De verlichte meesters helpen je bij het helen van je gedachten ten aanzien van materieel bezit.
Ze laten je zien hoe je van het leven kunt genieten zonder verstrikt te raken in de illusie van gebrek of beperking.


164 
 De engelen verzekeren je dat er in je materiële behoeften wordt voorzien.
Geef alle zorgen die je hebt over de vervulling van materiële behoeften over aan de engelen
& sta ervoor open op wonderbaarlijke wijzen te ontvangen.


165  
Je verandert de manier waarop je met de materiële wereld omgaat en leert hoe je moet manifesteren om je behoeften vervuld te krijgen. Blijf positief denken en visualiseren ten aanzien van je wensen, en geef alle twijfels aan Spirit zodat ze geheeld en getransmuteerd kunnen worden. Je bent een krachtige manifest-eerder!

 

166  
Je bevindt je in de ideale positie om je leven te helen door je gedachten te verheffen,
zodat ze alleen maar gericht zijn op je ware hartenwensen.
Laat zorgen om materiële zaken los en denk aan de schoonheid van het geestelijke. Op die manier trek je schoonheid aan.


167  
Het is belangrijk dat je jezelf erkenning gunt voor wat je bereikt hebt.
Geef jezelf een schouderklopje en weet dat je oneindig bemind en gewaardeerd wordt door het universum.
Spirit zorgt ervoor dat al je materiële behoeften nu en in de toekomst worden vervuld.


168  
Blijf positief met betrekking tot materiële en financiële kwesties. Er is altijd in je behoeften voorzien en dat zal zo blijven.
Positief denken, en niet tobben, is wat voor jou overvloed manifesteert.

 

169  
Zet je goddelijke ideeën om in daden en blijf ermee bezig totdat het voltooid is.
Laat angsten omtrent geld los, stel niet langer uit, bereid niet langer voor, maar wijd je direct aan je levensopdracht.


170  
Het voor jou juiste pad wordt je duidelijk door naar Gods leiding en naar je eigen positieve gedachten
& visualisaties te luisteren. Blijf gericht op God en op je positieve bedoelingen.


171  
Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het Licht te richten heeft ook helende effecten op anderen.


172
 Er zijn gegronde redenen voor je vertrouwen en optimisme.
Je hebt een duidelijk beeld van deze situatie en je hebt goede redenen om opgewonden te zijn! Blijf positief!


173  
De verlichte meesters feliciteren je met je vermogen boven negativiteit uit te stijgen en het grote geheel van mogelijkheden te zien.
Blijf je richten op het hoogst mogelijke resultaat. Goed zo!


174  
Je engelen feliciteren je met je inzet om positief te blijven.
Je optimistische houding is een innerlijke engel die je op vleugelen van liefde en licht draagt en iedereen en alles op zijn pad heelt.


175 
 Je positieve intenties helpen je deze belangrijke levensverandering nu door te voeren.
Dit is een verandering ten goede, dus wees er niet bang voor. Leg liefde in alles wat je doet.


176  
Gefeliciteerd! Je hebt de sleutel tot manifesteren gevonden en past dit ook toe.
Ook al kun je nog niet alle resultaten zien, met je gedachten en gebeden zit je op de juiste koers. Houd vol en blijf positief.


177  
Je positieve gedachten en affirmaties hebben je op de voor jou juiste goddelijke weg gebracht!
De engelen loven je om je inspanningen. Je moed en toewijding zijn een inspiratiebron voor anderen.


178  
Je positieve gedachten over geld, overvloed en materiële voorzieningen zijn precies goed.
Visualiseer en affirmeer dat je ruim voldoende hebt, ook om met anderen te delen… en het is zo.


179  
Richt je intenties op het volbrengen van deze zeer belangrijke taak. Je bent er bijna,
en dit project is van cruciaal belang voor je goddelijke levensopdracht.
Zie deze als reeds volbracht en zeg daarvoor dank. Voordat je het weet zal hij uitgevoerd zijn.


180 
Blijf overvloed affirmeren om die naar je tastbare werkelijkheid te halen.
Weet dat God voor jou wil dat je rust hebt op het materiële vlak. Leg al je angsten en zorgen in de handen van de Schepper.

 


181
 Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed.
Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen.


182
Heb vertrouwen en weet dat je nu en altijd financieel gesteund wordt.
Jij, je dierbaren en je toekomst zijn veilig en zeker.


183  
Er komt nu overvloed op je pad en een van de vormen waarin dat gebeurt is via de stroom van goddelijk geïnspireerde ideeën.
Merk ze op en handel ernaar, want het zijn antwoorden op je gebeden.
Je wordt financieel gesteund terwijl je deze ideeën in werkelijkheid omzet.


184  
De engelen helpen je positief te blijven met betrekking tot geld, financiën en materiële middelen.
Doe een beroep op hen om je vertrouwen op te krikken en je te helpen de vervulling van je materiële behoeften te manifesteren.


185  
Je maakt op dit moment levensveranderingen door die uiteindelijk de stroom van voorspoed voor je zullen vergroten.
Het is voor jou extra belangrijk positief te blijven en negatieve opvattingen over geld en ontvangen te transformeren.


186  
Je positieve gedachten over je leven hebben een stroom van goddelijk geïnspireerde ideeën op gang gebracht.
Schrijf ze op en handel naar deze ideeën, want ze zullen jou en anderen vele zegeningen brengen.


187  
Vertrouw op de briljante ideeën die je krijgt, daar het blauwdrukken zijn voor het manifesteren van alles wat voor jou belangrijk is.
Maak je geen zorgen om geld en stel er niets om uit bij alles wat je doet, zal er in je behoeften voorzien worden.


188  

Je manifesteert een enorme toename van je financiële middelen door positieve gedachten en verwachtingen te behouden en overvloed te blijven visualiseren. Blijf optimistisch en vertrouw op je innerlijke leiding.


189  
Je positieve gedachten, verwachtingen en affirmaties manifesteren financiële steun voor je goddelijke levensopdracht.
Ga in geestelijk opzicht zo door!


190 
Je hebt een belangrijke levensopdracht die deel uitmaakt van Gods plan.
Bewaar rust in je denken en werk dagelijks aan je prioriteiten.


191 
 Zorg er dubbel goed voor dat je, je gedachten op dit moment positief houdt,
vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten.
Werk direct aan je levensopdracht.


192 
Heb vertrouwen in de ideeën en gedachten die je ontvangt. Ze houden verband met je levensopdracht.
Maak af wat je begint, vooral omdat er een verband is tussen je doelen en prioriteiten.


193  
De verlichte meesters zijn bij je, helpen je met je levensopdracht,
organiseren je agenda volgens je prioriteiten en helpen je positief te blijven! Doe vaak een beroep op hen!


194  
De engelen vragen je je te concentreren op het zenden van licht en liefde naar de wereld door middel van,
je aangeboren talenten en interesses. De engelen zijn bij je en helpen je, je tijd en energie aan je prioriteiten te besteden.


195  
De positieve veranderingen die je in je gedachten en opvattingen hebt aangebracht, helpen je een nog hoger niveau voor je goddelijke levensopdracht te manifesteren. Blijf optimistisch in je verwachtingen!


196  
Het is belangrijk dat je de nodige menselijke stappen neemt om te handelen naar de goddelijke ideeën
die je ontvangt met betrekking tot je levenstaak. Voor al je materiële behoeften wordt gezorgd terwijl je naar je doelen toe werkt
& optimistisch en positief blijft.


197  
Je bent op de goede weg met je plannen en intenties ten aanzien van de goddelijke opdracht in je leven.
Ga vandaag tot handelen over met betrekking tot je prioriteiten.


198  
Ga je direct en zonder aarzelen wijden aan je levenstaak. Neem eerst goddelijk geïnspireerde stappen,
en je zult ontdekken dat er altijd financiële steun is.


199  
Je bent nu geschikt en klaar voor je goddelijke levensopdracht.
Weet en voel die waarheid. Bevestig haar vaak.


200  
Je geloof heeft je naar een krachtige en goddelijke band met God geleid.
Je geloof heeft een stevige basis en je werkt met de Schepper als partner.